Welcome to www.LaiVanLy.com !  

Chào Mừng Quư Vị Đă Đến Với Website "Lại Văn Lư chấm com"! www.LaiVanLy.com

Note: The domain name "LyVanLai.com" pointed to this same website which is designed by Mr. Ly Van Lai (in Vietnamese: Lại Văn Lư. His last name or family name is "Lại", middle name is "Văn" and first name is "Lư".)
Email address: LaiVanLy@yahoo.com
Cellular phone: (682) 521-0145
Mailing address: LẠI VĂN LƯ, P.O. Box 460853, Garland, TX 75046 - USA

Home Page
(Trang Nhà)

Navy
(Hải Quân)

HerbalWorldCenter
(Trung Tâm Thế Giới Dược Thảo)

Music
(Âm Nhạc)

Martial Arts
(Vơ Thuật)

Literature
(Văn Chương)

Poetry
(Thơ Phú)

 Activities
(Hoạt Động)

   
                   

 

Activities
(Hoạt Động)

TALENT SHOW: ĐEM CHUÔNG ĐI ĐÁNH XỨ NGƯỜI

NẮNG NGHIÊNG NGHIÊNG

SÂN KHẤU NHỎ CHO NGÀY RẤT LỚN

MẶT TRẬN MIỀN TÂY HĂY C̉N YÊN TĨNH

NGƯỜI VIỆT NAM CHƯA THUA CỘNG SẢN

 NIÊN TRƯỞNG HẢI QUÂN

BỖNG CÓ TIN VUI TRONG GIỜ TUYỆT VỌNG

NGƯỜI VỢ KHÔNG BAO GIỜ CƯỚI

 NHỮNG NẺO ĐƯỜNG ĐÁNH CỘNG SẢN

 NIỀM KIÊU HĂNH CỦA CÁI MÓNG TAY GĂY

THÁNG SÁU

 CHÍ T̀NH CHÍ LƯ CUỐI THÁNG SÁU 2018

M̀NH ƠI MAI NHỚ BIỂU T̀NH

M̀NH ƠI TEXAS BIỂU T̀NH

THANH HIỀN VÀ NHẠC LẠI VĂN LƯ

         

 

NIỀM KIÊU HĂNH CỦA CÁI MÓNG TAY GĂY
(Cập nhật hóa vào ngày Thứ Bảy, 2 tháng 6 năm 2018)

PHẦN 1
http://www.laivanly.com/activities/niemkieuhanhcuacaimongtaygay-1.htm

 

 

Mục lục:

PHẦN 1
http://www.laivanly.com/activities/niemkieuhanhcuacaimongtaygay-1.htm

Đề nghị người Việt Nam đang sống ở hải ngoại tổ chức ngày Lễ Chiến Sĩ Trận Vong VIỆT NAM CỘNG H̉A hằng năm ở khắp các nước trên thế giới.

PHẦN 2
http://www.laivanly.com/activities/niemkieuhanhcuacaimongtaygay-2.htm
Đề nghị quư bậc Trưởng Thượng trong Hải Quân đang sống trong vùng Dallas-Fort Worth, Texas, Hoa Kỳ mở một cuộc HỌP THƯỢNG KHẨN để giải quyết vấn đề KHÔNG C̉N ĐOÀN KẾT.

 

 

 

 

Đây là PHẦN 1 của bài NIỀM KIÊU HĂNH CỦA CÁI MÓNG TAY GĂY.

 

H́nh: "Ngày Chiến Sĩ Trận Vong - Memorial Day, Monday, May 28, 2018" lúc 1 giờ chiều, được tổ chức bởi "Restland of Dallas & The Greater Dallas Veterans Council", trong công viên Restland Memorial Park, 13005 Greenville Avenue, Dallas, Texas 75234, USA.
Trong số 7 người ngồi ở hàng ghế đầu, Quan Khách và Diễn Giả, có 3 người Việt Nam, từ trái: 1. Dr. Michael Ḥa, 2. Mr. Duyệt Hữu Nguyễn, và người thứ 5. Mr. Tanner Đỗ (Guest Speaker).

 

 

H́nh: Mr. Duyệt Hữu Nguyễn, Hải Quân Đại Úy Khóa 19 Trường Sĩ Quan Hải Quân Nha Trang, trong quân phục Tiểu Lễ Hải Quân trắng, hiện nay là Liên Hội Trưởng của "Liên Hội Cựu Chiến Sĩ Việt Nam Cộng Ḥa vùng Dallas-Fort Worth, Texas, Hoa Kỳ", đang đọc "Special Message from the Vietnamese American Community of Dallas/Fort worth" trong "Ngày Chiến Sĩ Trận Vong - Memorial Day, Monday, May 28, 2018", được tổ chức bởi "Restland of Dallas & The Greater Dallas Veterans Council", trong công viên Restland Memorial Park, 13005 Greenville Avenue, Dallas, Texas 75234, USA.

 

 

H́nh: Dr. Michael Ḥa, một nhà truyền thông đến từ Houston, Texas, trong bộ quân phục trắng của Trường Thiếu Sinh Quân Việt Nam Cộng Ḥa, đang đọc "Introduction of Guest Speaker" trong "Ngày Chiến Sĩ Trận Vong - Memorial Day, Monday, May 28, 2018", được tổ chức bởi "Restland of Dallas & The Greater Dallas Veterans Council", trong công viên Restland Memorial Park, 13005 Greenville Avenue, Dallas, Texas 75234, USA. 

 

 

H́nh: Mr. Tanner Đỗ (Guest Speaker, US Army Iraq 82nd Airborne Division, 2nd Battalion, 325th Airborne Infantry Regiment) trong bộ đồ "vest" đen, đang bước đến máy vi âm, (xin đọc tiểu sử của Mr. Tanner Đỗ viết bằng tiếng Anh trên trang 4 của tập "78th Annual MEMORIAL DAY CELEBRATION" dưới đây), trong "Ngày Chiến Sĩ Trận Vong - Memorial Day, Monday, May 28, 2018", được tổ chức bởi "Restland of Dallas & The Greater Dallas Veterans Council", trong công viên Restland Memorial Park, 13005 Greenville Avenue, Dallas, Texas 75234, USA. 
Đặc biệt trong tấm h́nh này, tôi t́nh cờ chụp được Niên Trưởng Hải Quân Trung Úy CHÂU ĐỨC HIẾU, Khóa 23 Trường Sĩ Quan Hải Quân Nha Trang, trong bộ dạ phục Hải Quân có mang lon Trung Úy trên viền tay áo. Hiện nay, Niên Trưởng là Hội Phó của "Hội Ái Hữu Hải Quân Trùng Dương Dallas-Fort Worth". Trong h́nh này, Niên Trưởng đứng, chỉ cách Mr. Tanner Đỗ một người mặc áo trắng xoay lưng lại. Tôi rất thích tấm h́nh này. Đây là tấm h́nh đẹp nhất hôm nay mà tôi đă chụp được.

 

Trời Dallas nắng gắt. Bây giờ là 1:35PM của ngày Thứ Hai trong tuần. Tôi ngồi, nh́n xuống tấm bia sau hàng ghế trước mặt, suy nghĩ liên miên, đây chính là CẢM NGHĨ THỨ NHẤT của tôi hôm nay khi tôi đến dự Lễ "Ngày Chiến Sĩ Trận Vong - Memorial Day, Monday, May 28, 2018" được tổ chức bởi "Restland of Dallas & The Greater Dallas Veterans Council", trong công viên Restland Memorial Park, 13005 Greenville Avenue, Dallas, Texas 75234, USA. Chỗ này cách nhà tôi chưa tới 15 phút lái xe, về hướng Tây. 

 

H́nh: Tấm bia sau hàng ghế trước mặt tôi, khi tôi đến dự Lễ "Ngày Chiến Sĩ Trận Vong - Memorial Day, Monday, May 28, 2018" được tổ chức bởi "Restland of Dallas & The Greater Dallas Veterans Council", trong công viên Restland Memorial Park, 13005 Greenville Avenue, Dallas, Texas 75234, USA.

 

 

Tôi nh́n kỹ tấm bia hơn một chút và đưa cái điện thoại cầm tay lên cao, rồi chụp tấm h́nh kế tiếp. Trời nắng gắt, trong h́nh, quư vị thấy có bóng của lá cờ phía trên, và bóng của cái điện thoại cầm tay của tôi phía dưới, lúc tôi chụp tấm h́nh này: 

 

H́nh: Tấm bia sau hàng ghế trước mặt tôi, ghi "JOHN ERIK ERIKSON - CPL US ARMY - KOREA - DEC 2 1929 - SEP 25 1977" trong công viên Restland Memorial Park, 13005 Greenville Avenue, Dallas, Texas 75234, USA vào buổi Lễ "Ngày Chiến Sĩ Trận Vong - Memorial Day, Monday, May 28, 2018" được tổ chức bởi "Restland of Dallas & The Greater Dallas Veterans Council".

 

Sinh ngày 2 tháng 12 năm 1929, mất ngày 25 tháng 9 năm 1977, CPL US ARMY JOHN ERIK ERIKSON tham gia chiến tranh ĐẠI HÀN, hưởng thọ 48 tuổi. Tôi bỗng nhận ra một điều: Hôm nay KHÔNG PHẢI là ngày Lễ Chiến Sĩ Trận Vong VIỆT NAM CỘNG H̉A để tưởng niệm các chiến sĩ trong Quân Lực Việt Nam Cộng Ḥa đă hy sinh, bỏ ḿnh cho Tổ Quốc Việt Nam.

Và tôi nghĩ ǵ?

CẢM NGHĨ THỨ NHẤT: Tôi nghĩ tôi nên viết PHẦN 1 của bài NIỀM KIÊU HĂNH CỦA CÁI MÓNG TAY GĂY này để đề nghị cùng tất cả quư vị người Việt Nam đang sống ở hải ngoại: Hăy tổ chức ngày Lễ Chiến Sĩ Trận Vong VIỆT NAM CỘNG H̉A hằng năm ở khắp các nước trên thế giới để tưởng niệm các chiến sĩ trong Quân Lực Việt Nam Cộng Ḥa đă hy sinh, bỏ ḿnh cho Tổ Quốc Việt Nam. 

Kính xin quư vị người Việt Nam trên khắp thế giới quan tâm đến lời đề nghị chân thành này - là tổ chức ngày Lễ Chiến Sĩ Trận Vong VIỆT NAM CỘNG H̉A hằng năm ở nước nào, tỉnh nào, quận nào hay thành phố nào nơi quư vị đang sinh sống - vui ḷng liên lạc TRỰC TIẾP với tôi tại địa chỉ:

Lại Văn Lư
Email: LaiVanLy@yahoo.com
Cellular phone: (682) 521-0145
Mailing address: LẠI VĂN LƯ, P.O. Box 460853, Garland, TX 75046 - USA

Tuy không phải là mẫu mực cho việc tổ chức một NGÀY LỄ CHIẾN SĨ TRẬN VONG VIỆT NAM CỘNG H̉A để tưởng niệm các chiến sĩ trong Quân Lực Việt Nam Cộng Ḥa đă hy sinh, bỏ ḿnh cho Tổ Quốc Việt Nam, trong tương lai, nơi quư vị đang sống trên khắp các nước trên thế giới, tôi cũng xin kính mời quư vị xem 16 trang trong tập "78th Annual MEMORIAL DAY CELEBRATION" dưới đây, được tŕnh bày đẹp và nhiều tin tức, mà một người trong Ban Tổ Chức đă bước đến phát cho tôi hôm nay. Đặc biệt có 3 người Việt Nam có tên trong tập này. Trên trang 3: "Mr. Duyệt Hữu Nguyễn", "Dr. Michael Ḥa", và "Mr. Tanner Đỗ". Và nguyên trang 4 có h́nh và bài viết ngắn về "Guest Speaker Tanner Đỗ", bằng tiếng Anh: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

H́nh: Hải Quân Sinh Viên Chuẩn Úy LẠI VĂN LƯ Khóa 26 ĐỆ TAM KIM NGƯU Trường Sĩ Quan Hải Quân Nha Trang 1973-1975, trong công viên Restland Memorial Park, 13005 Greenville Avenue, Dallas, Texas 75234, USA vào buổi Lễ "Ngày Chiến Sĩ Trận Vong - Memorial Day, Monday, May 28, 2018" được tổ chức bởi "Restland of Dallas & The Greater Dallas Veterans Council".

 

Rất trân trọng,

Lại Văn Lư
Thứ Hai, ngày 28 tháng 5 năm 2018 (Ngày Chiến Sĩ Trận Vong - Memorial Day, Monday, May 28, 2018)
(Cập nhật hóa vào ngày Thứ Bảy, 2 tháng 6 năm 2018)
Dallas, Texas, Hoa Kỳ

Website: www.LaiVanLy.com 
Email: LaiVanLy@yahoo.com
Cellular phone: (682) 521-0145
Mailing address: LẠI VĂN LƯ, P.O. Box 460853, Garland, TX 75046 - USA

 

H́nh: Thứ Bảy, ngày 4 tháng 8 năm 2018, LẠI VĂN LƯ cầm tấm biểu ngữ "TÔI LÀ LẠI VĂN LƯ ĐẢ ĐẢO VIỆT CỘNG" bước đến đám đông, cùng BIỂU T̀NH trước TỔNG LĂNH SỰ QUÁN VIỆT CỘNG (CONSULATE GENERAL OF VIETNAM) TẠI HOUSTON, TEXAS, HOA KỲ, địa chỉ 5251 Westheimer Road, Suite 1100, Houston, Texas 77056 USA, để phản đối sự đàn áp, đánh đập, giam cầm những người trẻ yêu nước đă dũng cảm vạch trần những hành động bán nước của Đảng Ăn Cướp Cộng Sản Việt Nam qua "Đặc khu Kinh tế và An ninh mạng".

 

 

 

H́nh: Thứ Bảy, ngày 4 tháng 8 năm 2018, LẠI VĂN LƯ đang phát biểu trên microphone, với tấm biểu ngữ "TÔI LÀ LẠI VĂN LƯ ĐẢ ĐẢO VIỆT CỘNG", cùng quư đồng hương Việt Nam BIỂU T̀NH trước TỔNG LĂNH SỰ QUÁN VIỆT CỘNG (CONSULATE GENERAL OF VIETNAM) TẠI HOUSTON, TEXAS, HOA KỲ, địa chỉ 5251 Westheimer Road, Suite 1100, Houston, Texas 77056 USA, để phản đối sự đàn áp, đánh đập, giam cầm những người trẻ yêu nước đă dũng cảm vạch trần những hành động bán nước của Đảng Ăn Cướp Cộng Sản Việt Nam qua "Đặc khu Kinh tế và An ninh mạng".

 

 

H́nh: Thứ Bảy, ngày 4 tháng 8 năm 2018, quư đồng hương Việt Nam BIỂU T̀NH trước TỔNG LĂNH SỰ QUÁN VIỆT CỘNG (CONSULATE GENERAL OF VIETNAM) TẠI HOUSTON, TEXAS, HOA KỲ, địa chỉ 5251 Westheimer Road, Suite 1100, Houston, Texas 77056 USA, để phản đối sự đàn áp, đánh đập, giam cầm những người trẻ yêu nước đă dũng cảm vạch trần những hành động bán nước của Đảng Ăn Cướp Cộng Sản Việt Nam qua "Đặc khu Kinh tế và An ninh mạng".

 

Trước đó, vào chiều Thứ Bảy, ngày 7 tháng 7 năm 2018 trong "Đêm Văn nghệ Đấu Tranh, Thắp Nến Cầu Nguyện và Biểu T́nh ~ Hoà Vào Ḍng Người Yêu Nước ~" do "Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia tại Dallas và các vùng Phụ Cận - Vietnamese American Community of Greater Dallas" tổ chức lúc 7:00 PM đến 10:00PM tại parking lot của Cali Saigon Mall thuộc quận Dallas, địa chỉ 3212 N. Jupiter Rd., Garland, TX 75044, USA, tôi cũng đă đến tham dự:

 

H́nh: Lại Văn Lư xuống đưởng biểu t́nh với tấm biểu ngữ tự ḿnh làm lấy "TÔI LÀ LẠI VĂN LƯ ĐẢ ĐẢO VIỆT CỘNG" chiều Thứ Bảy, ngày 7 tháng 7 năm 2018 trong "Đêm Văn nghệ Đấu Tranh, Thắp Nến Cầu Nguyện và Biểu T́nh ~ Hoà Vào Ḍng Người Yêu Nước ~" do "Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia tại Dallas và các vùng Phụ Cận - Vietnamese American Community of Greater Dallas" tổ chức lúc 7:00 PM đến 10:00PM tại parking lot của Cali Saigon Mall thuộc quận Dallas, địa chỉ 3212 N. Jupiter Rd., Garland, TX 75044, USA.

 

Tôi đă cố gắng PHÁT HUY T̀NH THÂN HỮUĐOÀN KẾT với toàn thể ĐỒNG HƯƠNG Việt Nam trong công cuộc đấu tranh chung, quốc gia đại sự.

 

H́nh: Người thứ nhất tính từ phải qua trái, Hải Quân Sinh Viên Chuẩn Úy LẠI VĂN LƯ Khóa 26 ĐỆ TAM KIM NGƯU, nghành Chỉ Huy, Trường Sĩ Quan Hải Quân Nha Trang 1973-1975, trong Quân phục tác chiến màu xanh Hải Quân đang ngồi chờ, trước khi làm Lễ Chào Cờ vào chiều Thứ Bảy, ngày 7 tháng 7 năm 2018 trong "Đêm Văn nghệ Đấu Tranh, Thắp Nến Cầu Nguyện và Biểu T́nh ~ Hoà Vào Ḍng Người Yêu Nước ~" do "Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia tại Dallas và các vùng Phụ Cận - Vietnamese American Community of Greater Dallas" tổ chức lúc 7:00 PM đến 10:00PM tại parking lot của Cali Saigon Mall thuộc quận Dallas, địa chỉ 3212 N. Jupiter Rd., Garland, TX 75044, USA.

 

 

H́nh: Hải Quân Sinh Viên Chuẩn Úy LẠI VĂN LƯ Khóa 26 ĐỆ TAM KIM NGƯU, ngành Chỉ Huy, Trường Sĩ Quan Hải Quân Nha Trang 1973-1975.

 

 

 

H́nh: GIA Đ̀NH HẢI QUÂN HÀNG HẢI Sydney Australia thân tặng LẠI VĂN LƯ Sinh Viên Sĩ Quan, Hải Quân Chuẩn Uư, năm thứ hai của Khóa 26 ĐỆ TAM KIM NGƯU, ngành Chỉ Huy, Trường Sĩ Quan Hải Quân Nha Trang trong Trung Tâm Huấn Luyện Hải Quân Nha Trang.

 

 

H́nh: Hải Quân Sinh Viên Chuẩn Úy LẠI VĂN LƯ Khóa 26 ĐỆ TAM KIM NGƯU, ngành Chỉ Huy, Trường Sĩ Quan Hải Quân Nha Trang 1973-1975.

 

 

 

H́nh: Hải Quân Sinh Viên Chuẩn Úy LẠI VĂN LƯ Khóa 26 ĐỆ TAM KIM NGƯU, ngành Chỉ Huy, Trường Sĩ Quan Hải Quân Nha Trang 1973-1975.

 

 

 

 

 

H́nh: Hải Quân Sinh Viên Chuẩn Úy LẠI VĂN LƯ Khóa 26 ĐỆ TAM KIM NGƯU Trường Sĩ Quan Hải Quân Nha Trang 1973-1975, trong Quân phục tác chiến màu xanh Hải Quân đứng trước sân khấu trước khi làm Lễ Chào Cờ vào chiều Thứ Bảy, ngày 7 tháng 7 năm 2018 trong "Đêm Văn nghệ Đấu Tranh, Thắp Nến Cầu Nguyện và Biểu T́nh ~ Hoà Vào Ḍng Người Yêu Nước ~" do "Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia tại Dallas và các vùng Phụ Cận - Vietnamese American Community of Greater Dallas" tổ chức lúc 7:00 PM đến 10:00PM tại parking lot của Cali Saigon Mall thuộc quận Dallas, địa chỉ 3212 N. Jupiter Rd., Garland, TX 75044, USA.

Xin xem bài “M̀NH ƠI TEXAS BIỂU T̀NH” (http://www.laivanly.com/activities/minhoitexasbieutinh.htm)

 

 

 

H́nh: Hải Quân Sinh Viên Chuẩn Úy LẠI VĂN LƯ Khóa 26 ĐỆ TAM KIM NGƯU Trường Sĩ Quan Hải Quân Nha Trang 1973-1975, trong Quân phục tác chiến màu xanh Hải Quân đang ngồi chờ, trước khi làm Lễ Chào Cờ vào chiều Thứ Bảy, ngày 7 tháng 7 năm 2018 trong "Đêm Văn nghệ Đấu Tranh, Thắp Nến Cầu Nguyện và Biểu T́nh ~ Hoà Vào Ḍng Người Yêu Nước ~" do "Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia tại Dallas và các vùng Phụ Cận - Vietnamese American Community of Greater Dallas" tổ chức lúc 7:00 PM đến 10:00PM tại parking lot của Cali Saigon Mall thuộc quận Dallas, địa chỉ 3212 N. Jupiter Rd., Garland, TX 75044, USA.

 

H́nh: Hải Quân Sinh Viên Chuẩn Úy LẠI VĂN LƯ, Khóa 26 ĐỆ TAM KIM NGƯU, ngành Chỉ Huy, Trường SĨ QUAN HẢI QUÂN NHA TRANG 1973-1975, đứng tŕnh kiếm trước "Trung tâm Sinh hoạt Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia” của “CỘNG ĐỒNG NGƯỜI VIỆT QUỐC GIA TẠI DALLAS VÀ CÁC VÙNG PHỤ CẬN”, 3221 Beltline Road, Garland, Texas 75044, USA, ngày Thứ Bảy, 28 tháng 1 năm 2017, là ngày Lễ Thượng Kỳ Đầu Năm 2017.

 

H́nh: Hải Quân Sinh Viên Chuẩn Úy LẠI VĂN LƯ, Khóa 26 ĐỆ TAM KIM NGƯU, ngành Chỉ Huy, Trường SĨ QUAN HẢI QUÂN NHA TRANG 1973-1975, đứng chào kiếm trước "Trung tâm Sinh hoạt Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia” của “CỘNG ĐỒNG NGƯỜI VIỆT QUỐC GIA TẠI DALLAS VÀ CÁC VÙNG PHỤ CẬN”, 3221 Beltline Road, Garland, Texas 75044, USA, ngày Thứ Bảy, 28 tháng 1 năm 2017, là ngày Lễ Thượng Kỳ Đầu Năm 2017.

 

H́nh: Hải Quân Sinh Viên Chuẩn Úy LẠI VĂN LƯ, Khóa 26 ĐỆ TAM KIM NGƯU, ngành Chỉ Huy, Trường SĨ QUAN HẢI QUÂN NHA TRANG 1973-1975, tra kiếm vào vỏ trước "Trung tâm Sinh hoạt Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia” của “CỘNG ĐỒNG NGƯỜI VIỆT QUỐC GIA TẠI DALLAS VÀ CÁC VÙNG PHỤ CẬN”, 3221 Beltline Road, Garland, Texas 75044, USA, ngày Thứ Bảy, 28 tháng 1 năm 2017, là ngày Lễ Thượng Kỳ Đầu Năm 2017

 

==================================

 

LINKS: 

1. TALENT SHOW: ĐEM CHUÔNG ĐI ĐÁNH XỨ NGƯỜI

 http://www.laivanly.com/activities/activities-mainpage.htm

 

2. NGÀY LƯ HẬN

www.LaiVanLy.com

 

3. NẮNG NGHIÊNG NGHIÊNG

http://www.laivanly.com/activities/nangnghiengnghieng.htm

 

4. SÂN KHẤU NHỎ CHO NGÀY RẤT LỚN

http://www.laivanly.com/activities/sankhaunhochongayratlon.htm

 

5. MẶT TRẬN MIỀN TÂY HĂY C̉N YÊN TĨNH

http://www.laivanly.com/activities/mattranmientayhayconyentinh.htm  

 

6. NGƯỜI VIỆT NAM CHƯA THUA CỘNG SẢN

http://www.laivanly.com/activities/nguoivietnamchuathuacongsan.htm

 

7. NIÊN TRƯỞNG HẢI QUÂN

 http://www.laivanly.com/activities/nientruonghaiquan.htm

 

8. BỖNG CÓ TIN VUI TRONG GIỜ TUYỆT VỌNG

http://www.laivanly.com/activities/bongcotinvuitronggiotuyetvong.htm

 

9. NGƯỜI VỢ KHÔNG BAO GIỜ CƯỚI

http://www.laivanly.com/activities/nguoivokhongbaogiocuoi.htm

 

10. NHỮNG NẺO ĐƯỜNG ĐÁNH CỘNG SẢN

http://www.laivanly.com/activities/nhungneoduongdanhcongsan.htm

 

11. NIỀM KIÊU HĂNH CỦA CÁI MÓNG TAY GĂY
PHẦN 1:
http://www.laivanly.com/activities/niemkieuhanhcuacaimongtaygay-1.htm


PHẦN 2: http://www.laivanly.com/activities/niemkieuhanhcuacaimongtaygay-2.htm

 

12. THÁNG SÁU

http://www.laivanly.com/activities/thangsau.htm

 

13. CHÍ T̀NH CHÍ LƯ CUỐI THÁNG SÁU 2018

http://www.laivanly.com/activities/chitinhchilycuoithangsau2018.htm

 

14. M̀NH ƠI MAI NHỚ BIỂU T̀NH

http://www.laivanly.com/activities/minhoimainhobieutinh.htm

 

15. M̀NH ƠI TEXAS BIỂU T̀NH

http://www.laivanly.com/activities/minhoitexasbieutinh.htm

 

16. THANH HIỀN VÀ NHẠC LẠI VĂN LƯ

http://www.laivanly.com/activities/thanhhienvanhaclaivanly.htm

==========================================