Welcome to www.LaiVanLy.com !  

Chào Mừng Quư Vị Đă Đến Với Website "Lại Văn Lư chấm com"! www.LaiVanLy.com

Note: The domain name "LyVanLai.com" pointed to this same website which is designed by Mr. Ly Van Lai (in Vietnamese: Lại Văn Lư. His last name or family name is "Lại", middle name is "Văn" and first name is "Lư".)
Email address: LaiVanLy@yahoo.com
Cellular phone: (682) 521-0145
Mailing address: LẠI VĂN LƯ, P.O. Box 460853, Garland, TX 75046 - USA

Home Page
(Trang Nhà)

Navy
(Hải Quân)

HerbalWorldCenter
(Trung Tâm Thế Giới Dược Thảo)

Music
(Âm Nhạc)

Martial Arts
(Vơ Thuật)

Literature
(Văn Chương)

Poetry
(Thơ Phú)

 Activities
(Hoạt Động)

   
                   

 

Activities
(Hoạt Động)

TALENT SHOW: ĐEM CHUÔNG ĐI ĐÁNH XỨ NGƯỜI

NẮNG NGHIÊNG NGHIÊNG

SÂN KHẤU NHỎ CHO NGÀY RẤT LỚN

MẶT TRẬN MIỀN TÂY HĂY C̉N YÊN TĨNH

NGƯỜI VIỆT NAM CHƯA THUA CỘNG SẢN

 NIÊN TRƯỞNG HẢI QUÂN

BỖNG CÓ TIN VUI TRONG GIỜ TUYỆT VỌNG

NGƯỜI VỢ KHÔNG BAO GIỜ CƯỚI

 NHỮNG NẺO ĐƯỜNG ĐÁNH CỘNG SẢN

 NIỀM KIÊU HĂNH CỦA CÁI MÓNG TAY GĂY

THÁNG SÁU

 CHÍ T̀NH CHÍ LƯ CUỐI THÁNG SÁU 2018

M̀NH ƠI MAI NHỚ BIỂU T̀NH

M̀NH ƠI TEXAS BIỂU T̀NH

THANH HIỀN VÀ NHẠC LẠI VĂN LƯ

         

 

 

CHÍ T̀NH CHÍ LƯ CUỐI THÁNG SÁU 2018

http://www.laivanly.com/activities/chitinhchilycuoithangsau2018.htm

 

Trong lúc toàn dân Việt Nam, không phân biệt nguồn gốc và chủng tộc, cần đoàn kết đấu tranh chống lại luật an ninh mạng và luật cho Trung Cộng thuê đất 99 năm, tôi là Lại Văn Lư không đồng ư với “thời gian có hiệu lực thi hành Dự Luật Hành Chánh và Kinh Tế Đặc Biệt sẽ được dời đến ngày 01 tháng 01 năm 2019 của Việt Cộng, nên đă từ thành phố Garland, quận Dallas đến thành phố Arlington, quận Tarrant, tiểu bang Texas, Hoa Kỳ để đi BIỂU T̀NH như đă dự định trong bài THÁNG SÁU tại trang web http://www.laivanly.com/activities/thangsau.htm

 

H́nh: Lại Văn Lư lúc 7 giờ chiều Chủ Nhật, ngày 24 tháng 6 năm 2018, phía sau “KỲ ĐÀI VIỆT NAM CỘNG H̉A VÀ TƯỢNG ĐỨC THÁNH TRẦN HƯNG ĐẠO”, tức là phía trước chợ Bến Thành Plaza, thuộc Quận TARRANT, địa chỉ 1818 East Pioneer Parkway, Arlington, Texas 76010, USA.

 

The Communist Control Act (68 Stat. 775, 50 U.S.C. 841-844)

(Đạo luật Kiểm soát Cộng sản (68 Stat. 775, 50 USC 841-844))

Communist Control Act of 1954:
 https://en.wikipedia.org/wiki/Communist_Control_Act_of_1954

 

"The Communist Control Act (68 Stat. 775, 50 U.S.C. 841-844) is a piece of United States federal legislation, signed into law by President Dwight Eisenhower on 24 August 1954, which outlaws the Communist Party of the United States and criminalizes membership in, or support for the Party or "Communist-action" organizations and defines evidence to be considered by a jury in determining participation in the activities, planning, actions, objectives, or purposes of such organizations."

(Đạo luật Kiểm soát Cộng sản (68 Stat. 775, 50 USC 841-844) là một phần của luật pháp liên bang Hoa Kỳ, do Tổng thống Dwight Eisenhower kư vào ngày 24 tháng 8 năm 1954, đặt  Đảng Cộng sản Hoa Kỳ ra ngoài ṿng pháp luật và đảng viên đảng Cộng sản hoặc những người ủng hộ đảng Cộng sản hoặc những người trong các tổ chức có hành vi gọi là có " Hành động cộng sản " bị xếp vào thành phần đối tượng h́nh sự và bồi thẩm đoàn sẽ xem xét những chứng cớ được xuất tŕnh nhằm chứng minh việc làm, hành động, lời nói của họ có bị coi là đă tham gia vào các hoạt động của các tổ chức đó hay không.)

"...However, if you're not a US citizen you don't have the right to be and stay in the US or to become a US citizen; it's a privilege that has been extended to you under certain conditions. One of those conditions is that you not be a communist."

(...Tuy nhiên, nếu bạn không phải là công dân Hoa Kỳ, bạn không có quyền được ở và ở lại Hoa Kỳ hoặc trở thành công dân Hoa Kỳ; đó là một đặc quyền đă được mở rộng cho bạn trong những điều kiện nhất định. Một trong những điều kiện đó là bạn phải không là người Cộng sản.)

"It may not be fair, but the constitution doesn't say the US government has to let in anyone who wants to enter. The executive and congressional branchs gets to set foreign policy and immigration policy, and there are almost no limits on their authority to do so."

(Điều này có thể không công bằng, nhưng Hiến pháp không nói rằng chính phủ Mỹ phải cho phép bất cứ ai muốn vào nước Mỹ.  Các cơ quan hành pháp và lập pháp có thẩm quyền thiết lập chính sách đối ngoại và luật nhập cư và hầu như là không có qui định nào giới hạn thẩm quyền của họ.) <TRÍCH BỖNG CÓ TIN VUI TRONG GIỜ TUYỆT VỌNG

http://www.laivanly.com/activities/bongcotinvuitronggiotuyetvong.htm>

 

 

Dưới đây là một số h́nh ảnh và ghi nhận trong ngày này.

 

H́nh: Lại Văn Lư, nh́n nghiêng, đang TỰ DO một ḿnh dợt lại bài THÀNH TR̀ "ĐÁNH" CỘNG Ở HẢI NGOẠI (nghe tiếng Lư hát trong bài THÁNG SÁU tại trang web http://www.laivanly.com/activities/thangsau.htm), đă từ thành phố Garland, quận Dallas xuống đường biểu t́nh thành phố Arlington, quận Tarrant như đă dự định. Lư đến đúng giờ với cây đàn guitar 12 dây acoustic-electric. Lá cờ vàng ba sọc đỏ Việt Nam Cộng Ḥa ĐANG PHẤT PHỚI BAY với xấp nhạc gồm 4 bài đă được Lư gắn dính vào đầu cây đàn, sẵn sàng để dễ di chuyển. H́nh chụp phía sau “KỲ ĐÀI VIỆT NAM CỘNG H̉A VÀ TƯỢNG ĐỨC THÁNH TRẦN HƯNG ĐẠO”, tức là phía trước chợ Bến Thành Plaza, địa chỉ 1818 East Pioneer Parkway, Arlington, Texas 76010, USA, lúc 7 giờ chiều ngày Chủ Nhật, 24 tháng 6 năm 2018.  

 

 

Xin bấm vào link này (hay COPY RỒI PASTE VÀO KHUNG CỦA BROWSER) để nghe tôi hát và tập hát theo (2 phút 25 giây):

http://www.laivanly.com/activities/TiengHatLaiVanLy-ThanhTriDanhCongOHaiNgoai.mp3 

 

THÀNH TR̀ “ĐÁNH” CỘNG Ở HẢI NGOẠI
Nhạc và Lời của: LẠI VĂN LƯ

   1. (1) Đồng bào ơi! (2, 1…) VIỆT CỘNG đến rồi! (2, 1…) Chờ chi nữa? (2, 1…) Xuống đường với tôi! (2, 1…)

Đồng bào ơi! (2, 1…) VIỆT CỘNG tham tàn; (2, 1…) chúng bán nước ḿnh cho TRUNG CỘNG ngoại xâm! (2, 1…)

   2. Người trong nước! (2, 1…) NGHÈO NÀN khốn cùng! (2, 1…) Người TRANH ĐẤU, (2, 1…) chúng đập thẳng tay! (2, 1…)

ĐẢNG CỘNG SẢN (2, 1…) là ĐẢNG CƯỚP ngày! (2, 1…) GIẾT NGƯỜI, CƯỚP CỦA là CỘNG SẢN VIỆT NAM! (2, 1)

   3. Ngày hôm nay, (2, 1…) tôi thấy chúng hèn: (2, 1) Mời VĂN CÔNG( 2, 1…)  VIỆT CỘNG tuyên truyền, (2, 1) gặp NGƯỜI DÂN (2, 1…) VIỆT NAM hải ngoại (2, 1) đập một phát, (2, 1) c̣n chi nữa (2, 1…) mà ḥng DỐI GIAN? (2, 1…) “Private Party”? (2, 1…) Đánh CỘNG xạo ke! Đánh! Đánh! Đánh! (2, 1)

   4. Đồng bào ơi! (2, 1…) Ta đánh LŨ HÈN (2, 1) là CỘNG SẢN, (2, 1…) là bọn NGU ĐẦN, (2, 1) trèo lên cổ (2, 1…) NHÂN DÂN khốn cùng, (2, 1) làm mẹ cha. (2, 1) Màu CỜ ĐỎ (2, 1…) là màu MÁU DÂN! (2, 1…) Đánh VIỆT CỘNG nô! (2, 1…) Đánh cả VIỆT GIAN! Đánh! Đánh! Đánh! (2, 1)

   5. NGHỊ QUYẾT BA-(2, 1) MƯƠI-SÁU là (2, 1) Chương BA (2, 1) với Điều (2, 1) SỐ NĂM, (2, 1) Chương BỐN (2, 1), Điều BỐN. (2, 1) HỒ CHÍ MINH (2, 1) là Con Quỉ (2, 1) Ấu Dâm, (2, 1) Súc Vật, (2, 1) Cáo Già, (2, 1) Quốc Tặc (2) Hồ Chí Minh! (2, 1, Hết)

Copyright © 2016 by Mr. LY VAN LAI
LẠI VĂN LƯ, P.O. Box 460853, Garland, TX 75046 - USA
Song’s name: THÀNH TR̀
"ĐÁNH" CỘNG Ở HẢI NGOẠI. Music and Lyrics by: Mr. LY VAN LAI (a Vietnamese: Ông LẠI VĂN LƯ). Composed date: Wednesday, November 23, 2016. Place: GARLAND, TEXAS 75042, USA. This ORIGINAL VERSION (2 pages) has been written by the author’s handwritten letters. (Thủ bút của tác giả LẠI VĂN LƯ. Trang 1 này đă được tác giả đánh máy lại cho rơ chữ.)

Picture: Mr. LY VAN LAI taken at RICHLAND COLLEGE, Dallas, Texas, USA, on Wednesday, April 14, 2018.                                                             
Email:
laivanly@yahoo.com. Website: www.laivanly.com.

PAGE  1  OF 2

 

 

 

 

 

 

H́nh: Lại Văn Lư, nh́n thẳng, đă TỰ DO xuống đường biểu t́nh đúng giờ với cây đàn guitar 12 dây acoustic-electric. Lá cờ vàng ba sọc đỏ Việt Nam Cộng Ḥa ĐANG PHẤT PHỚI BAY với xấp nhạc đă được Lư gắn dính vào đầu cây đàn, để dễ di chuyển trong lúc đi biểu t́nh cùng quư đồng hương Việt Nam, lúc 7 giờ chiều Chủ Nhật, ngày 24 tháng 6 năm 2018, tại phía sau “KỲ ĐÀI VIỆT NAM CỘNG H̉A VÀ TƯỢNG ĐỨC THÁNH TRẦN HƯNG ĐẠO”, tức là phía trước chợ Bến Thành Plaza, thuộc Quận TARRANT, địa chỉ 1818 East Pioneer Parkway, Arlington, Texas 76010, USA.

 

 

H́nh: Lại Văn Lư đă chụp được tấm h́nh “KỲ ĐÀI VIỆT NAM CỘNG H̉A VÀ TƯỢNG ĐỨC THÁNH TRẦN HƯNG ĐẠO” mà phía sau là vị trí biểu t́nh, tức là phía trước chợ Bến Thành Plaza, thuộc Quận TARRANT, địa chỉ 1818 East Pioneer Parkway, Arlington, Texas 76010, USA, lúc 7 giờ chiều ngày Chủ Nhật, 24 tháng 6 năm 2018.

 

 Tôi ghi nhận vài ư kiến rất CHÍ T̀NH và CHÍ LƯ của 2 vị đă phát biểu trên sân khấu hôm nay.

 

1. CHÍ T̀NH

 

H́nh: Trong buổi "Văn Nghệ Đấu Tranh, Thắp Nến Cầu Nguyện, Đồng Hành Cùng Đồng Bào Quốc Nội" do "Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Hạt Tarrant và Vùng Phụ Cận - Vietnamese American Community of Tarrant County & Vicinity" tổ chức lúc 7 giờ chiều Chủ Nhật, ngày 24 tháng 6 năm 2018, phía sau “KỲ ĐÀI VIỆT NAM CỘNG H̉A VÀ TƯỢNG ĐỨC THÁNH TRẦN HƯNG ĐẠO”, tức là phía trước chợ Bến Thành Plaza, thuộc Quận TARRANT, địa chỉ 1818 East Pioneer Parkway, Arlington, Texas 76010, USA, câu nói mà Lại Văn Lư cho là "CHÍ T̀NH" hôm nay là của ông TRƯƠNG MINH ẨN (Phó Thị Trưởng thành phố Haltom, Texas), đang đứng trên sân khấu: "Ngay trong mỗi binh chủng lại chia làm hai phe... chúng ta cần phải đoàn kết lại..."  

 

Chủ Nhật này tôi đi 3 chỗ. Mới chiều nay, 2 giờ đồng hồ trước khi tôi đến đây biểu t́nh, tức là lúc 5 giờ chiều Chủ Nhật, 24 tháng 6 năm 2018 tại nhà hàng PEARL RESTAURANT trong ASIA TIMES SQUARE, thuộc Quận TARRANT, địa chỉ 2625 W Pioneer Pkwy, Grand Prairie, TX 75051, và chỉ trước đó 2 giờ đồng hồ nữa, tức là lúc 3 giờ chiều cũng Chủ Nhật này, 24 tháng 6 năm 2018, tại dưới chân “TƯỢNG ĐÀI CHIẾN SĨ VIỆT MỸ” trong Arlington Veterans Park, thuộc Quận TARRANT, địa chỉ 3600 West Arkansas Lane, Arlington, Texas 76016, tôi Lại Văn Lư đă đến dự Lễ Kỷ Niệm "NGÀY QUÂN LỰC 19 THÁNG 6" ở cả hai chỗ này trong Quân phục tác chiến màu xanh Hải Quân trong TOÁN QUỐC-QUÂN KỲ, do một nhóm các binh chủng tổ chức. 

Nhóm này khác với nhóm các binh chủng đă tổ chức Lễ Kỷ Niệm "NGÀY QUÂN LỰC 19 THÁNG 6" mà tôi đă đến dự, mặc Quân phục Đại Lễ màu trắng trong TOÁN QUỐC-QUÂN KỲ, vào Chủ Nhật tuần trước, ngày 17 tháng 6 năm 2018, tại nhà hàng A1 trong khu Bến Thành Plaza, thuộc Quận TARRANT, địa chỉ 1818 East Pioneer Parkway, Arlington, Texas 76010

Điều này có nghĩa là ǵ kính thưa quư độc giả kính mến? Xin vui ḷng gửi câu trả lời CHÍ T̀NH của quư vị đến tôi tại địa chỉ email: LaiVanLy@yahoo.com hay hộp thư Bưu điện: LẠI VĂN LƯ, P.O. Box 460853, Garland, TX 75046 - USA

 

 

 

H́nh: QUỐC KỲ VIỆT NAM CỘNG H̉A lá cờ vàng ba sọc đỏ đang tung bay phất phới trong Lễ Kỷ niệm "NGÀY QUÂN LỰC VIỆT NAM CỘNG H̉A 19 THÁNG 6", do Hải Quân Sinh Viên Chuẩn Úy LẠI VĂN LƯ Khóa 26 ĐỆ TAM KIM NGƯU Trường Sĩ Quan Hải Quân Nha Trang 1973-1975, trong Quân phục tác chiến màu xanh Hải Quân thủ trong "Lễ Chào Cờ & Truy Điệu Ngày Quân Lực 2018 Tại Tượng Đài Chiến Sĩ Việt Mỹ Arlington" được tổ chức lúc 3 giờ chiều Chủ Nhật, ngày 24 tháng 6 năm 2018, tại dưới chân “TƯỢNG ĐÀI CHIẾN SĨ VIỆT MỸ” trong Công viên Arlington Veterans Park, thuộc Quận TARRANT, địa chỉ 3600 West Arkansas Lane, Arlington, Texas 76016.       
Từ trái sang phải:
TOÁN QUỐC-QUÂN KỲ có 5 người gồm một chiến hữu ôm súng
Garand M-1, rồi đến một chiến hữu thủ Quốc Kỳ HOA KỲ bên tay phải của Lư, rồi đến Lại Văn Lư HẢI QUÂN thủ Quốc Kỳ VIỆT NAM CỘNG H̉A ở giữa, rồi đến một chiến hữu thủ Quân Kỳ của Quân Lực VIỆT NAM CỘNG H̉A bên tay trái của Lư, rồi đến một chiến hữu nữa ôm súng Garand M-1. 
H́nh này đăng trên trang 184 của Báo TRẺ Dallas, số 1099, phát hành ngày Thứ Năm, 28 tháng 6 năm 2018. Địa chỉ Ṭa soạn của Báo TRẺ Dallas: 3202 N. Shiloh Road, Garland, TX 75044.

 

 

 

H́nh: QUỐC KỲ VIỆT NAM CỘNG H̉A lá cờ vàng ba sọc đỏ đang tung bay phất phới trong Lễ Kỷ niệm "NGÀY QUÂN LỰC VIỆT NAM CỘNG H̉A 19 THÁNG 6", do Hải Quân Sinh Viên Chuẩn Úy LẠI VĂN LƯ Khóa 26 ĐỆ TAM KIM NGƯU Trường Sĩ Quan Hải Quân Nha Trang 1973-1975, trong Quân phục tác chiến màu xanh Hải Quân thủ trong "Lễ Chào Cờ & Truy Điệu Ngày Quân Lực 2018 Tại Tượng Đài Chiến Sĩ Việt Mỹ Arlington" được tổ chức lúc 3 giờ chiều Chủ Nhật, ngày 24 tháng 6 năm 2018, tại dưới chân “TƯỢNG ĐÀI CHIẾN SĨ VIỆT MỸ” trong Công viên Arlington Veterans Park, thuộc Quận TARRANT, địa chỉ 3600 West Arkansas Lane, Arlington, Texas 76016, Hoa Kỳ.       
H́nh này đăng trên trang A-1 của Báo BÚT VIỆT NEWS, số 2495, phát hành ngày Thứ Sáu, 29 tháng 6 năm 2018. Địa chỉ Ṭa soạn của Báo BÚT VIỆT NEWS: 9750 Walnut Street, #140, Dallas, TX 75243.

 

 

Video trên YouTube.com : QUỐC KỲ VIỆT NAM CỘNG H̉A - lá cờ vàng ba sọc đỏ - do Hải Quân Sinh Viên Chuẩn Úy LẠI VĂN LƯ Khóa 26 ĐỆ TAM KIM NGƯU Trường Sĩ Quan Hải Quân Nha Trang 1973-1975, trong Quân phục tác chiến màu xanh Hải Quân thủ, tung bay phất phới trong Lễ Chào Cờ & Truy Điệu Ngày Quân Lực 2018 Tại Tượng Đài Chiến Sĩ Việt Mỹ Arlington trong Công viên Arlington Veterans Park, thuộc Quận TARRANT, địa chỉ 3600 West Arkansas Lane, Arlington, Texas 76016, Hoa Kỳ, được tổ chức lúc 3 giờ chiều Chủ Nhật, ngày 24 tháng 6 năm 2018:  
https://www.youtube.com/watch?v=KzJsTMZSLZc&t=112s 

 

Video trên YouTube.com : Lúc 5 giờ chiều Chủ Nhật, 24 tháng 6 năm 2018 tại nhà hàng PEARL RESTAURANT trong ASIA TIMES SQUARE, thuộc Quận TARRANT, địa chỉ 2625 W Pioneer Pkwy, Grand Prairie, TX 75051,QUỐC KỲ VIỆT NAM CỘNG H̉A - lá cờ vàng ba sọc đỏ - do Hải Quân Sinh Viên Chuẩn Úy LẠI VĂN LƯ Khóa 26 ĐỆ TAM KIM NGƯU Trường Sĩ Quan Hải Quân Nha Trang 1973-1975, trong Quân phục tác chiến màu xanh Hải Quân thủ: 
https://www.youtube.com/watch?v=zBJQaDt9fX4&t=55s
 

 

H́nh: Bài viết "Kỷ niệm ngày Quân Lực VNCH tại Tượng Đài Chiến Sĩ Việt Mỹ Arlington" đăng trên trang 184 của Báo TRẺ Dallas, số 1099, phát hành ngày Thứ Năm, 28 tháng 6 năm 2018. Đia chỉ Ṭa soạn của Báo TRẺ Dallas: 3202 N. Shiloh Road, Garland, TX 75044.

 

Để ư đến câu cuối của bài viết: "Trong Chủ Nhật tuần trước 17/6 hai Cộng đồng NVQG Dallas và Fort Worth cũng đă tổ chức kỷ niệm ngày QLVNCH tại Trung tâm Thương mại Bến Thành Plaza tại Arlington như Trẻ đă đưa tin." Quả thật đúng như vậy, tôi Hải Quân Sinh Viên Chuẩn Úy LẠI VĂN LƯ Khóa 26 ĐỆ TAM KIM NGƯU Trường Sĩ Quan Hải Quân Nha Trang 1973-1975, trong quân phục Đại Lễ Hải Quân màu trắng, đă thủ QUỐC KỲ VIỆT NAM CỘNG H̉A trong Lễ Kỷ niệm "NGÀY QUÂN LỰC VIỆT NAM CỘNG H̉A 19 THÁNG 6", được tổ chức lúc 1:30 PM chiều Chủ Nhật, 17 tháng 6 năm 2018 tại nhà hàng A1 trong khu Bến Thành Plaza, thuộc Quận TARRANT, địa chỉ 1818 East Pioneer Parkway, Arlington, Texas 76010 này. 

 

 

 

H́nh: Lại Văn Lư trong Quân phục Đại Lễ màu trắng Hải Quân, là người đứng giữa TOÁN QUỐC-QUÂN KỲ, thủ Quốc kỳ Việt Nam Cộng Ḥa trong Lễ Kỷ Niệm "NGÀY QUÂN LỰC 19 THÁNG 6", vào ngày Chủ Nhật, 17 tháng 6 năm 2018, tại nhà hàng A1 trong khu Bến Thành Plaza, thuộc Quận TARRANT, địa chỉ 1818 East Pioneer Parkway, Arlington, Texas 76010, USA.

 

H́nh: Lại Văn Lư trong Quân phục Đại Lễ màu trắng Hải Quân, là người đứng giữa TOÁN QUỐC-QUÂN KỲ, thủ Quốc kỳ Việt Nam Cộng Ḥa trong Lễ Kỷ Niệm "NGÀY QUÂN LỰC 19 THÁNG 6", vào ngày Chủ Nhật, 17 tháng 6 năm 2018, tại nhà hàng A1 trong khu Bến Thành Plaza, thuộc Quận TARRANT, địa chỉ 1818 East Pioneer Parkway, Arlington, Texas 76010, USA.

 

Video on YouTube.com: 01. Liên Hội Cựu Chiến Sĩ VNCH kỷ niệm ngày Quân Lực 19 tháng 6.Arlington Texas 2018:
https://www.youtube.com/watch?time_continue=339&v=1B0HQI7T2Ak 

 

 

 

 

 

 

LỜI KÊU GỌI NGÀY ĐẦU THÁNG 7 NĂM 2018 

Kính thưa Quư vị,

Ngày BIỂU T̀NH Chủ Nhật, 24 tháng 6 năm 2018, tôi Lại Văn Lư đă đến dự Lễ Kỷ Niệm "NGÀY QUÂN LỰC 19 THÁNG 6" ở 2 chỗ do một nhóm các binh chủng tổ chức. Nhóm này khác với nhóm các binh chủng đă tổ chức Lễ Kỷ Niệm "NGÀY QUÂN LỰC 19 THÁNG 6" vào Chủ Nhật tuần trước, 17 tháng 6 năm 2018. Điều này có nghĩa là có chia rẽ thật.

Điều này cũng có nghĩa là chúng ta, bên này lằn ranh Quốc Cộng, đang THIẾU ĐOÀN KẾT và làm mất đi sự CAO ĐẸP của TRUYỀN THỐNG ĐOÀN KẾT CHIẾN ĐẤU CỦA QUÂN LỰC VIỆT NAM CỘNG H̉A. Và chúng ta CÁC QUÂN NHÂN trở thành những kẻ có tội đối với QUÂN LỰC VIỆT NAM CỘNG H̉A. Không những thế, chúng ta c̣n có tội đối với THẾ HỆ KẾ TIẾP chúng ta, v́ họ đang sợ, không dám dấn thân tham gia vào các sinh hoạt cộng đồng chỉ v́ THẾ HỆ CHÚNG TA thiếu ĐOÀN KẾT, chia rẽ trầm trọng như hiện nay. 

Do đó, kính thưa quư Niên trưởng trong tất cả các quân binh chủng thuộc Quân Lực Việt Nam Cộng Ḥa, chúng ta phải mau mau ĐOÀN KẾT lại. Chúng ta hăy noi gương ĐỨC THÁNH TRẦN HƯNG ĐẠO đă dẹp thù nhà qua một bên, ĐOÀN KẾT lại và đánh thắng quân xâm lược không phải chỉ một lần, mà đánh thắng đến ba lần! Đất nước Việt Nam chúng ta đang lâm nguy, có nguy cơ mất vào tay Trung Cộng qua đàn em Cộng sản của chúng là Việt Cộng, quư Niên trưởng lẽ nào lại không nh́n thấy? Câu nói CHÍ T̀NH của ông TRƯƠNG MINH ẨN "Ngay trong mỗi binh chủng lại chia làm hai phe... chúng ta cần phải đoàn kết lại..." làm tôi phải đồng ư. 

Quư Niên trưởng muốn tôi làm ǵ để quư Niên trưởng dẹp "thù nhà" qua một bên và ĐOÀN KẾT lại, lấy lại sự CAO ĐẸP của TRUYỀN THỐNG ĐOÀN KẾT CHIẾN ĐẤU CỦA QUÂN LỰC VIỆT NAM CỘNG H̉A?

Xin vui ḷng gửi câu trả lời CHÍ T̀NH của quư vị đến tôi tại địa chỉ email: LaiVanLy@yahoo.com hay hộp thư Bưu điện: LẠI VĂN LƯ, P.O. Box 460853, Garland, TX 75046 - USA.

http://www.laivanly.com/activities/chitinhchilycuoithangsau2018.htm

Kính thư,

Lại Văn Lư
Chủ Nhật, ngày 1 tháng 7 năm 2018
Dallas, Texas, Hoa Kỳ
Website: www.LaiVanLy.com 
Email: LaiVanLy@yahoo.com
Mailing address: LẠI VĂN LƯ, P.O. Box 460853, Garland, TX 75046 - USA

==================================

 

 

Tôi đă thủ Quốc Kỳ Việt Nam Cộng Ḥa trong TOÁN QUỐC-QUÂN KỲ của cả hai "phe" này trong lúc tôi muốn làm một việc mà nhiều người đă nói với tôi là rất khó; đó là việc "hàn gắn lại" sự chia rẽ TRONG VÙNG nơi tôi đang định cư. Tất cả đều là những Niên Trưởng đáng kính của tôi. Tôi KHÔNG theo phe nào, KHÔNG chống phe nào. Trước ngày 30 tháng 4 năm 1975 tôi đă cầm súng chống lại kẻ thù Cộng sản miền Bắc (xin xem bài NGÀY LƯ HẬN trên trang Web www.LaiVanLy.com). Tôi không chống những Niên Trưởng đáng kính của tôi. Tôi chỉ chống Cộng sản, mà không phải chỉ chống Cộng sản Việt Nam; tôi chống luôn cả Cộng sản Trung Hoa, gọi tắt là Trung Cộng, Hàn Cộng tức Bắc Đại Hàn, và Cuba Cộng. Nhận định đúng th́ hành động đúng.

 

Tài liệu chứng minh từ Bộ HẢI SỬ.

 

Kính thưa quư vị:

 

Hôm qua Thứ Tư, 27 tháng 6 năm 2018, Lư gửi email đến quư vị. Hôm nay, Lư nhận được một số email hỏi với ư chung: 

- "Đă thấy Lư mấy lần trong TOÁN QUỐC-QUÂN KỲ với quân phục Hải Quân, hoặc Tiểu Lễ, hoặc Đại Lễ, hoặc Quân phục tác chiến, hoặc Dạ phục, vào những dịp Lễ như LỄ TƯỞNG NIỆM NGÀY QUỐC HẬN 30 Tháng Tư; Ngày Chào Cờ, Thượng Kỳ VIỆT NAM CỘNG H̉A Đầu Năm vào các dịp Tết Nguyên Đán ở các Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia; Ngày Gây Quỹ cho Tượng Đài Chiến Sĩ Việt Mỹ tổ chức ở thành phố Garland, Texas; những buổi Lễ Tưởng Niệm Ngày Quân Lực 19 Tháng 6; những ngày Lễ Cựu Chiến Binh VETERANS DAY tổ chức ở Công Viên Veterans thuộc thành phố Arlington, Texas, vân vân và vân vân, nhưng Lư có ǵ chứng minh là Lư đă có đi trong TOÁN QUỐC-THÁNH-QUÂN KỲ của Khóa 26 ĐỆ TAM KIM NGƯU, Trường Sĩ Quan Hải Quân Nha Trang 1973-1975 hay không?"

 

H́nh: Lại Văn Lư trong Quân phục Đại Lễ màu trắng Hải Quân đứng cạnh trụ cờ, là người thứ nhất tính từ trái qua phải trong h́nh này, kéo Quốc kỳ Việt Nam Cộng Ḥa lên trong LỄ TƯỞNG NIỆM NGÀY QUỐC HẬN 30 Tháng Tư tại sân cờ của “TƯỢNG ĐÀI CHIẾN SĨ VIỆT MỸ”, trong Công Viên Arlington Veterans Park, thuộc Quận TARRANT, địa chỉ 3600 West Arkansas Lane, Arlington, Texas 76016, được tổ chức lúc 5 giờ chiều ngày Thứ Bảy, 28 tháng 4 năm 2018. 
H́nh này đăng trên trang A-1 của Báo BÚT VIỆT NEWS, số 2487, phát hành ngày Thứ Sáu, 4 tháng 5 năm 2018. Địa chỉ Ṭa soạn của Báo BÚT VIỆT NEWS: 9750 Walnut Street, #140, Dallas, TX 75243.

 

 

H́nh: Lại Văn Lư trong Quân phục Đại Lễ màu trắng Hải Quân, là người đứng giữa TOÁN QUỐC-QUÂN KỲ, thủ Quốc kỳ Việt Nam Cộng Ḥa trong LỄ TƯỞNG NIỆM NGÀY QUỐC HẬN 30 Tháng Tư trước “KỲ ĐÀI VIỆT NAM CỘNG H̉A VÀ TƯỢNG ĐỨC THÁNH TRẦN HƯNG ĐẠO” trong khu thương mại Bến Thành Plaza, thuộc Quận TARRANT, địa chỉ 1818 East Pioneer Parkway, Arlington, Texas 76010, USA, được tổ chức lúc 6 giờ chiều ngày Thứ Bảy, 28 tháng 4 năm 2018.
  H́nh này đăng trên trang A-1 của Báo BÚT VIỆT NEWS, số 2487, phát hành ngày Thứ Sáu, 4 tháng 5 năm 2018. Địa chỉ Ṭa soạn của Báo BÚT VIỆT NEWS: 9750 Walnut Street, #140, Dallas, TX 75243.

 

 

H́nh: Lại Văn Lư trong Quân phục Đại Lễ màu trắng Hải Quân, là người đứng giữa TOÁN QUỐC-QUÂN KỲ, thủ Quốc kỳ Việt Nam Cộng Ḥa trong LỄ TƯỞNG NIỆM NGÀY QUỐC HẬN 30 Tháng Tư trước “KỲ ĐÀI VIỆT NAM CỘNG H̉A VÀ TƯỢNG ĐỨC THÁNH TRẦN HƯNG ĐẠO” trong khu thương mại Bến Thành Plaza, thuộc Quận TARRANT, địa chỉ 1818 East Pioneer Parkway, Arlington, Texas 76010, USA, được tổ chức lúc 6 giờ chiều ngày Thứ Bảy, 28 tháng 4 năm 2018.

 

 

H́nh: Lại Văn Lư trong Quân phục Đại Lễ màu trắng Hải Quân, là người đứng giữa TOÁN QUỐC-QUÂN KỲ, thủ Quốc kỳ Việt Nam Cộng Ḥa trong LỄ TƯỞNG NIỆM NGÀY QUỐC HẬN 30 Tháng Tư trước “KỲ ĐÀI VIỆT NAM CỘNG H̉A VÀ TƯỢNG ĐỨC THÁNH TRẦN HƯNG ĐẠO” trong khu thương mại Bến Thành Plaza, thuộc Quận TARRANT, địa chỉ 1818 East Pioneer Parkway, Arlington, Texas 76010, USA, được tổ chức lúc 6 giờ chiều ngày Thứ Bảy, 28 tháng 4 năm 2018.

 

 

H́nh: Lại Văn Lư trong Quân phục Đại Lễ màu trắng Hải Quân, là người đứng giữa TOÁN QUỐC-QUÂN KỲ, thủ Quốc kỳ Việt Nam Cộng Ḥa trong LỄ TƯỞNG NIỆM NGÀY QUỐC HẬN 30 Tháng Tư trước Trung tâm Sinh hoạt Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia”, thuộc Quận DALLAS, địa chỉ 3221 Beltline Road, Garland, Texas 75044, được tổ chức lúc 2 giờ chiều Chủ Nhật, ngày 29 tháng 4 năm 2018. 
H́nh này đăng trên trang A-1 của Báo BÚT VIỆT NEWS, số 2487, phát hành ngày Thứ Sáu, 4 tháng 5 năm 2018. Địa chỉ Ṭa soạn của Báo BÚT VIỆT NEWS: 9750 Walnut Street, #140, Dallas, TX 75243.

 

 

 

 

 

Hôm nay Thứ Năm, 28 tháng 6 năm 2018, "CHÍ T̀NH, CHÍ LƯ CUỐI THÁNG SÁU 2018", Lư đă "scan" một số tài liệu từ Bộ HẢI SỬ của HẢI QUÂN VIỆT NAM CỘNG H̉A do Ủy Ban Hải Sử của Tổng Hội Hải Quân Hàng Hải Việt Nam Cộng Ḥa soạn rất công phu, để lại cho người đời sau hiểu SỰ THẬT về HẢI QUÂN VIỆT NAM CỘNG H̉A, gồm hai cuốn:

1. Cuốn TUYỂN TẬP HẢI SỬ

2. Cuốn LƯỢC SỬ HẢI QUÂN

HỘI ĐỒNG HẢI SỬ CỰU HẢI QUÂN VIỆT NAM CỘNG H̉A gồm: Phó Đề Đốc ĐẶNG CAO THĂNG, Chủ Tịch; Hải Quân Đại Tá NGUYỄN NGỌC QUỲNH, Phụ tá; những thành viên gồm các cựu Hải Quân PHAN VĂN CỔN, TRẦN CHẤN HẢI, NGUYỄN VĂN HIỀN, NGUYỄN TIẾN ÍCH, PHẠM MẠNH KHUÊ, ĐẶNG THANH LONG, TRẦN KIM NGỌC, TRẦN NGUƠN PHIÊU, TRẦN TRỌNG AN SƠN, và PHAN LẠC TIẾP. 

Cuốn LƯỢC SỬ HẢI QUÂN ấn bản đầu tiên năm 2008, với Lời Giới Thiệu đề Ngày Huư Nhật Thánh Tổ Hải Quân 20 tháng 8 năm Mậu Tư, 2008, của Niên Trưởng Hải Quân VŨ HỮU SAN có in tên và h́nh LẠI VĂN LƯ trong TOÁN QUỐC-THÁNH-QUÂN KỲ. Lư trích ra để làm tài liệu chứng minh. Hy vọng quư vị có câu hỏi trên được vui nhận.

Thư hôm qua Lư viết (hôm nay cập nhật hóa): Sau khi gửi bài "CHÍ T̀NH CHÍ LƯ CUỐI THÁNG SÁU 2018" này đi vào ngày Chủ Nhật, 24 tháng 6 năm 2018, có nhiều vị kính mến đă gọi điện thoại hỏi Lư: "Tại sao Lư đă thủ Quốc Kỳ Việt Nam Cộng Ḥa trong TOÁN QUỐC-QUÂN KỲ của cả hai phe này?"

Hôm nay Thứ Năm, 28 tháng 6 năm 2018, Lư phải cập nhật hóa bài này và xin kính thưa cùng quư vị, tại v́: 

Lư đang "ngon trớn" học năm thứ hai ở KHOA HỌC ĐẠI HỌC ĐƯỜNG SÀI G̉N, 1973, năm 22 tuổi, th́ tại Sài G̣n, Lư thi đậu kỳ thi tuyển vào quân đội với quân chủng HẢI QUÂN, Khóa 26 ĐỆ TAM KIM NGƯU trường SĨ QUAN HẢI QUÂN NHA TRANG gồm 182 sinh viên, ngành Chỉ Huy. Lư đă quen bơi lội trên sông NẠI, một ḿnh dám bơi từ làng Nại qua làng Tân An rồi bơi về, một ḿnh dám lặn sâu qua những chiếc xuồng cột ở bến Lăng Tô (thuộc ấp KHÁNH GIANG, làng NẠI tức thôn DƯ KHÁNH, xă KHÁNH HẢI, quận THANH HẢI, tỉnh NINH THUẬN), nên lớn lên Lư dệt mộng Hải Hồ và thích Chỉ Huy người khác; do vậy, Lư thi đậu vào trường SĨ QUAN HẢI QUÂN NHA TRANG ngành Chỉ Huy năm 1973 là một điều dễ hiểu. Tuổi của Lư trong mười hai con Giáp, thuộc loại "Tiến vi Quan, thoái vi Sư"; tiến tới th́ làm Quan, lui lại th́ làm Thầy. Thế là tháng 8, 1973 Lư cùng các bạn đi tàu Hải Quân từ bến Tân Cảng, Sài G̣n gần xa lộ Biên Ḥa ra Trung Tâm Huấn Luyện Hải Quân Cam Ranh, thụ huấn lớp Căn Bản Quân Sự 3 tháng. Rồi Lư cùng các bạn đi tàu Hải Quân ra Trung Tâm Huấn Luyện Hải Quân Nha Trang, nhập trường tháng 11 năm 1973.

Lư đạt tiêu chuẩn chiều cao (Lư cao 1.68 Mét, tức là 5 Feet 6 Inches), được huấn luyện đặc biệt cho "TOÁN QUỐC-THÁNH-QUÂN KỲ" KHÓA 26 gồm 10 người, sắp thành 2 hàng ngang. Lư ôm súng Garand M-1 đi hàng đầu, là người thứ nhất tính từ trái sang phải. Bên tay trái của Lư là một bạn thủ Thánh Kỳ TRẦN HƯNG ĐẠO (Thánh Kỳ Hải Quân Việt Nam), rồi đến một bạn thủ Quốc Kỳ VIỆT NAM CỘNG H̉A (Quốc Kỳ Việt Nam) ở giữa, rồi đến một bạn thủ Quân Kỳ của Quân Chủng HẢI QUÂN (Quân Kỳ Hải Quân Việt Nam), rồi đến một bạn nữa ôm súng Garand M-1. Đó là 5 người đi hàng trước. Đi hàng sau gồm 5 bạn khác ôm súng Garand M-1. Cuốn "HẢI SỬ - Lược Sử Hải Quân VNCH" có đăng h́nh LẠI VĂN LƯ trong TOÁN QUỐC-THÁNH-QUÂN KỲ Khóa 26 trên trang 553, họ và tên "78) Lại Văn Lư" trên trang 554.

 

H́nh: Cuốn "HẢI SỬ - Lược Sử Hải Quân VNCH" có đăng h́nh LẠI VĂN LƯ trong TOÁN QUỐC-THÁNH-QUÂN KỲ Khóa 26 trên trang 553, họ và tên "78) Lại Văn Lư" trên trang 554.

 

H́nh: LẠI VĂN LƯ trong TOÁN QUỐC-THÁNH-QUÂN KỲ Khóa 26 ĐỆ TAM KIM NGƯU, Trường Sĩ Quan Hải Quân Nha Trang 1973-1975, ôm súng Garand M-1 đi hàng đầu, là người thứ nhất tính từ trái sang phải. H́nh trong cuốn "HẢI SỬ - Lược Sử Hải Quân VNCH", trang 553.

 

 

H́nh: LẠI VĂN LƯ trong TOÁN QUỐC-THÁNH-QUÂN KỲ Khóa 26 ĐỆ TAM KIM NGƯU, Trường Sĩ Quan Hải Quân Nha Trang 1973-1975, ôm súng Garand M-1 đi hàng đầu, là người thứ nhất tính từ trái sang phải. H́nh trong cuốn "HẢI SỬ - Lược Sử Hải Quân VNCH", trang 553.

 

 

 

H́nh: LẠI VĂN LƯ trong TOÁN QUỐC-THÁNH-QUÂN KỲ Khóa 26 ĐỆ TAM KIM NGƯU, Trường Sĩ Quan Hải Quân Nha Trang 1973-1975, ôm súng Garand M-1 đi hàng đầu, là người thứ nhất tính từ trái sang phải. H́nh trong cuốn "HẢI SỬ - Lược Sử Hải Quân VNCH", trang 553.

 

 

H́nh: Họ và tên "78) Lại Văn Lư" trên trang 554 trong cuốn "HẢI SỬ - Lược Sử Hải Quân VNCH".

 

 

 

H́nh: Logo của Khóa 26 ĐỆ TAM KIM NGƯU, Trường Sĩ Quan Hải Quân Nha Trang 1973-1975, trên trang 555 trong cuốn "HẢI SỬ - Lược Sử Hải Quân VNCH".

 

 

 

 

H́nh: LẠI VĂN LƯ Sinh Viên Sĩ Quan, Hải Quân Chuẩn Uư, năm thứ hai của Khóa 26 ĐỆ TAM KIM NGƯU, 1974, 23 tuổi, Trường Sĩ Quan Hải Quân Nha Trang trong Trung Tâm Huấn Luyện Hải Quân Nha Trang.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Đó là lư do tại sao mỗi lần có các buổi Lễ được tổ chức sau ngày 30 tháng 4 năm 1975 ở hải ngoại, Lư thường có mặt trong các TOÁN QUỐC-QUÂN KỲ gồm 5 người của các quân binh chủng thuộc Quân Lực Việt Nam Cộng Ḥa mà không ngại "phe" nào tổ chức.Lư thích thủ Quốc Kỳ VIỆT NAM CỘNG H̉A, đứng giữa toán. Từ trái sang phải: TOÁN QUỐC-QUÂN KỲ có 5 người gồm một chiến hữu ôm súng Garand M-1, rồi đến một chiến hữu thủ Quốc Kỳ HOA KỲ bên tay phải của Lư, rồi đến Lư HẢI QUÂN thủ Quốc Kỳ VIỆT NAM CỘNG H̉A ở giữa, rồi đến một chiến hữu thủ Quân Kỳ của Quân Lực VIỆT NAM CỘNG H̉A bên tay trái của Lư, rồi đến một chiến hữu nữa ôm súng Garand M-1. 

 

Hy vọng Lư đă trả lời xong câu hỏi "Tại sao Lư đă thủ Quốc Kỳ Việt Nam Cộng Ḥa trong TOÁN QUỐC-QUÂN KỲ của cả hai phe này?"

Nay Lư xin hỏi lại quư vị kính mến: Quư vị muốn Lư "bằng cách nào" để Lư "hàn gắn lại" sự chia rẽ này? 

Xin quư vị email câu trả lời CHÍ T̀NH của quư vị đến Lư càng sớm càng tốt tại địa chỉ email: LaiVanLy@yahoo.com . Xin cám ơn quư vị kính mến trước. Xin cứ gửi email v́ Lư không trả lời điện thoại xuể, nhiều quá mà không đủ th́ giờ để trả lời tất cả.

Lư sẽ xin phép quư vị Lư dám "đứng ra hàn gắn lại" với sự GIÚP ĐỠ CHÍ T̀NH này của tất cả quư vị, những người đă và đang quan tâm đến việc đoàn kết lại để đánh Cộng sản, cứu đồng bào ở quê nhà, và lấy lại nước trước khi quá trễ: v́ Việt Cộng mà nước Việt lọt vào tay quân xâm lược Trung Cộng. (Xin xem bài BỖNG CÓ TIN VUI TRONG GIỜ TUYỆT VỌNG http://www.laivanly.com/activities/bongcotinvuitronggiotuyetvong.htm )  

"Chúng ta cần phải đoàn kết lại..." như ông TRƯƠNG MINH ẨN đă CHÍ T̀NH phát biểu.

Kính thưa quư vị: Một bó đũa th́ khó bẻ găy, nhưng 1 chiếc đũa th́ bẻ găy dễ dàng. Không lẽ chúng ta phải chờ đến 100 năm nữa th́ chúng ta mới chịu đoàn kết lại? Xin hăy góp một bàn tay trong việc hàn gắn này.

 

 

 

2. CHÍ LƯ

 

H́nh: Trong buổi "Văn Nghệ Đấu Tranh, Thắp Nến Cầu Nguyện, Đồng Hành Cùng Đồng Bào Quốc Nội" do "Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Hạt Tarrant và Vùng Phụ Cận - Vietnamese American Community of Tarrant County & Vicinity" tổ chức lúc 7 giờ chiều ngày Chủ Nhật, 24 tháng 6 năm 2018, tôi đă đến phía sau “KỲ ĐÀI VIỆT NAM CỘNG H̉A VÀ TƯỢNG ĐỨC THÁNH TRẦN HƯNG ĐẠO”, tức là phía trước chợ Bến Thành Plaza LLC, địa chỉ 1818 East Pioneer Parkway, Arlington, Texas 76010, USA. Câu nói mà Lại Văn Lư cho là "CHÍ LƯ" hôm nay là của ông NGUYỄN XUÂN HÙNG (tức ANDY NGUYEN, County Commissioner), đang đứng trên sân khấu: "Chúng ta là những công dân Hoa Kỳ gốc Việt, không phải chỉ là tị nạn Cộng sản. Chúng ta phải xử dụng POWER của công dân Hoa Kỳ..."

 

 

Tôi đă và đang "xử dụng POWER của công dân Hoa Kỳ":

Gần hai năm trước, năm 2016, một chiến hữu - cũng là một cư dân Lewisville, có con em đang học ở trường tiểu học - gặp tôi trong “Lễ kỷ niệm Ngày Cựu Chiến Binh Hoa Kỳ (Veterans Day) 11 tháng 11” của năm 2016 tại Công viên Arlington Veterans Park, 3600 West Arkansas Lane, Arlington, Texas 76016, cho tôi biết: "Trong trường tiểu học ở Lewisville nơi có nhiều con em người Việt Nam đến học, bọn Việt Cộng đang vận động treo cờ máu." Tôi đang mặc quân phục Đại Lễ Hải Quân trong TOÁN QUỐC-QUÂN KỲ vừa làm Lễ xong. Tôi nghĩ ngay, tại sao ḿnh không vận động treo cờ vàng ba sọc đỏ VIỆT NAM CỘNG H̉A ngay bây giờ mà phải đợi đến khi Việt Cộng treo cờ máu rồi ḿnh mới đi vận động hạ cờ máu xuống rồi treo cờ vàng ba sọc đỏ VIỆT NAM CỘNG H̉A lên? 

Lá thư đề ngày “November 14, 2016” tôi đă viết như dưới đây, kính mời quư vị đọc, đă phản ảnh một Mặt Trận mới, mà tất cả các trường học và những nơi công cộng tôi có đi qua, tôi đều để ư đến hàng cờ. Quư vị làm việc với tôi cũng đă và đang làm như vậy. Mặt Trận mới này do tôi lănh đạo. 

Quư thân hữu và quư chiến hữu đă ủng hộ, gửi email, tặng cờ Việt Nam Cộng Ḥa và cờ Hoa Kỳ, cờ vải và cờ giấy, v.v... hoặc trao tận tay tôi, hoặc gửi bằng Bưu điện đến địa chỉ hộp thư LẠI VĂN LƯ, P.O. Box 460853, Garland, TX 75046 - USA. Nhân đây, tôi xin cám ơn toàn thể quư ân nhân, như thân hữu Nguyễn Lưu Hồng tặng cờ Việt Nam Cộng Ḥa trong dạng "bow tie" để các em dùng trong "Mặt Trận Miền Tây - Western Front" do tôi lănh đạo, như thân hữu Trần Thủy Tiên tặng cờ Việt Nam Cộng Ḥa và cờ Hoa Kỳ, cờ vải và cờ giấy rất trang trọng.

Lewisville, Texas, is a dynamic suburban community in the thriving North Texas region. Home to approximately 100000 residents.

-----------------------

Ly Van Lai
P.O. Box 460853
Garland, Texas 75046
Email: laivanly@yahoo.com
Website: www.laivanly.com or www.lyvanlai.com

 

November 14, 2016

 

Mrs. Lakshmi Valdes-Natividad
Principal of Lewisville Elementary School
285 Country Ridge Road
Lewisville, Texas 75067

 

Dear Mrs. Valdes-Natividad:

I am absolutely thrilled and humbled to come here today. Our children, teachers, parents, and friends of the community are what make Lewisville Elementary School such a special place! We are all so fortunate to have members of a team that make education their number one priority. My full name is Ly Van Lai. In Vietnam we put our last name (LẠI) first, and first name () last; thus my full name in Vietnamese is LẠI VĂN LƯ with “VĂN” as my middle name. I am currently teaching music theory and guitar classes privately, and composing my own songs with both music and lyrics.

As you may know, Ho Chi Minh formed the Vietnamese Communist Party, which killed millions of innocent people, stole away millions of houses and land, and made a nightmare out of the educational system in Vietnam. On behalf of the millions of Vietnamese people who are suffering in Vietnam, I come here today to inform you that Vietnamese people have no human rights in their country, and the bloody flag of the Vietnamese Communist Party represents just that!

I have the real flag of VIETNAM, my beautiful country with me today and would like to donate it to you. Since you were not at school today, I handed this flag to Mrs. Judy Bradley, your Assistant Principal. You may display our national flag in your school instead of the bloody flag of the Vietnamese Communist Party.

The Vietnamese children attending your school are very fortunate. Our future generation who has come here from Vietnam or born in the U.S., are attending Lewisville Elementary School - a special place that provides the necessary ingredients for success. They deserve to see this beautiful flag in your school!

I thank you very much for your time and for the opportunity to visit your school.

Sincerely,

 

 

LẠI VĂN LƯ
Teacher, Composer, Guitarist

 

LaiVanLy-November-14-2016-LetterToPrincipalOfLewisvilleElementarySchool-Lewisville-Texas.jpg

H́nh: Lá thư viết bằng tiếng Anh tôi gởi đến Bà Hiệu Trưởng - Mrs. LAKSHMI VALDES-NATIVIDAD Principal of LEWISVILLE ELEMENTARY SCHOOL, 285 COUNTRY RIDGE ROAD, LEWISVILLE, TEXAS 75067, USA - sau khi tôi kính tặng cờ, trong ngày Bà vắng mặt.

 

 

 

LaiVanLy-November-14-2016-LewisvilleElementarySchool-Texas 026.jpg

H́nh: Trong ngày thăm viếng, tŕnh bày và kính tặng cờ quốc gia là Lá Cờ Vàng Ba Sọc Đỏ Việt Nam Cộng Ḥa, LẠI VĂN LƯ Mrs. Judy Bradley, Assistant Principal of LEWISVILLE ELEMENTARY SCHOOL, ĐỊA CHỈ 285 COUNTRY RIDGE ROAD, LEWISVILLE, TEXAS 75067, USA, lúc 11:10 giờ sáng NGÀY THỨ HAI, 14 THÁNG 11 NĂM 2016.

 

 

LaiVanLy-November-14-2016-LewisvilleElementarySchool-Texas 018.jpg

H́nh: Trong ngày thăm viếng, tŕnh bày và kính tặng cờ, LẠI VĂN LƯ đứng trong LEWISVILLE ELEMENTARY SCHOOL, ĐỊA CHỈ 285 COUNTRY RIDGE ROAD, LEWISVILLE, TEXAS 75067, USA, lúc 11:01 giờ sáng NGÀY THỨ HAI, 14 THÁNG 11 NĂM 2016, sắp kính tặng một lá cờ quốc gia là Lá Cờ Vàng Ba Sọc Đỏ Việt Nam Cộng Ḥa - lá cờ của một quốc gia chứ không phải là lá cờ của một đảng phái trong một quốc gia.

 

 

LaiVanLy-November-14-2016-LewisvilleElementarySchool-Texas 013.jpg

H́nh: Trong ngày tặng cờ, LẠI VĂN LƯ đang đứng trước LEWISVILLE ELEMENTARY SCHOOL, ĐỊA CHỈ 285 COUNTRY RIDGE ROAD, LEWISVILLE, TEXAS 75067, USA, lúc 10:57 giờ sáng NGÀY THỨ HAI, 14 THÁNG 11 NĂM 2016, sắp đậu xe để vào thăm viếng, tŕnh bày và kính tặng cờ quốc gia là Lá Cờ Vàng Ba Sọc Đỏ Việt Nam Cộng Ḥa - lá cờ của một quốc gia chứ không phải là lá cờ của một đảng phái trong một quốc gia.

 

 

LaiVanLy-November-14-2016-LewisvilleElementarySchool-Texas 001.jpg

H́nh: Cổng trường LEWISVILLE ELEMENTARY SCHOOL, ĐỊA CHỈ 285 COUNTRY RIDGE ROAD, LEWISVILLE, TEXAS 75067, USA, lúc 10:51 giờ sáng trong ngày thăm viếng, tŕnh bày và kính tặng cờ quốc gia là Lá Cờ Vàng Ba Sọc Đỏ Việt Nam Cộng Ḥa - lá cờ của một quốc gia chứ không phải là lá cờ của một đảng phái trong một quốc gia, NGÀY THỨ HAI, 14 THÁNG 11 NĂM 2016.

 

 

LaiVanLy-November-14-2016-LewisvilleElementarySchool-Texas 003.jpg

H́nh: LẠI VĂN LƯ đang đứng ngoài cổng trường LEWISVILLE ELEMENTARY SCHOOL, ĐỊA CHỈ 285 COUNTRY RIDGE ROAD, LEWISVILLE, TEXAS 75067, USA, lúc 10:52 giờ sáng NGÀY THỨ HAI, 14 THÁNG 11 NĂM 2016, sắp vào thăm viếng, tŕnh bày và kính tặng cờ quốc gia là Lá Cờ Vàng Ba Sọc Đỏ Việt Nam Cộng Ḥa - lá cờ của một quốc gia chứ không phải là lá cờ của một đảng phái trong một quốc gia.

-----------------------

 

 

H́nh: Chụp trong buổi "Văn Nghệ Đấu Tranh, Thắp Nến Cầu Nguyện, Đồng Hành Cùng Đồng Bào Quốc Nội" do "Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Hạt Tarrant và Vùng Phụ Cận - Vietnamese American Community of Tarrant County & Vicinity" tổ chức lúc 7 giờ chiều ngày Chủ Nhật, 24 tháng 6 năm 2018, tôi đă đến phía sau “KỲ ĐÀI VIỆT NAM CỘNG H̉A VÀ TƯỢNG ĐỨC THÁNH TRẦN HƯNG ĐẠO”, tức là phía trước chợ Bến Thành Plaza LLC, địa chỉ 1818 East Pioneer Parkway, Arlington, Texas 76010, USA. Quư đồng hương Việt Nam đang ngồi nghe những câu nói mà Lại Văn Lư cho là "CHÍ LƯ" hôm nay của ông NGUYỄN XUÂN HÙNG (tức ANDY NGUYEN, County Commissioner), đang đứng trên sân khấu: "Chúng ta là những công dân Hoa Kỳ gốc Việt, không phải chỉ là tị nạn Cộng sản. Chúng ta phải xử dụng POWER của công dân Hoa Kỳ..."  
Ông TRƯƠNG MINH ẨN là người cuối cùng ngồi trên hàng ghế thứ nhất. Ông PHẠM VĂN CHẤT là người thứ ba tính từ phải qua trái từ ông ẨN.

 

 

 

 

3. CUỐI THÁNG SÁU 2018

Tôi đă chuẩn bị kỹ lưỡng cho một cuộc biểu t́nh qua kinh nghiệm của 2 lần biểu t́nh mà chính tôi đă dấn thân trước kia, và các cuộc biểu t́nh ở các nơi khác mà tôi đă lănh hội được "mùi biểu t́nh" qua báo chí và Internet. 

Hai lần biểu t́nh tôi đă dấn thân trước kia là:

- Lần thứ nhất tại thành phố Chicago, nơi tôi đă sống 16 năm từ 1991 đến 2007, tiểu bang Illinois, tẩy chay Văn Công Việt Cộng.

- Lần thứ hai tại thành phố Dallas, trong quận trùng tên Dallas, nơi tôi đến định cư từ năm 2013, tiểu bang Texas, cũng tẩy chay Văn Công Việt Cộng. 

Lần này, hôm nay Chủ Nhật, 24 tháng 6, 2018 tại thành phố Arlington, quận Tarrant, tiểu bang Texas th́ không phải như vậy: KHÔNG PHẢI BIỂU T̀NH, mà là Hát VĂN NGHỆ ĐẤU TRANH trên sân khấu và Thắp nến bước đi thành hàng CẦU NGUYỆN trước sân khấu, chung quanh các ghế ngồi, không ra khỏi phạm vi để có thể đến được phía sau “KỲ ĐÀI VIỆT NAM CỘNG H̉A VÀ TƯỢNG ĐỨC THÁNH TRẦN HƯNG ĐẠO”.

 

H́nh: “Sân khấu lộ thiên” với đầy đủ banners, tại phía trước chợ Bến Thành Plaza LLC, địa chỉ 1818 East Pioneer Parkway, Arlington, Texas 76010, USA, chiều Chủ Nhật, 24 tháng 6 năm 2018, trong buổi "Văn Nghệ Đấu Tranh, Thắp Nến Cầu Nguyện, Đồng Hành Cùng Đồng Bào Quốc Nội" do "Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Hạt Tarrant và Vùng Phụ Cận - Vietnamese American Community of Tarrant County & Vicinity" tổ chức. 
Người trong h́nh là Niên Trưởng NGUYỄN HỮU DUYỆT Khóa 19 Trường Sĩ Quan Hải Quân Nha Trang, đang là Liên Hội Trưởng của LIÊN HỘI CỰU CHIẾN SĨ VIỆT NAM CỘNG HOÀ VÙNG DALLAS-FORT WORTH, tiểu bang TEXAS, Hoa Kỳ, khai mạc buổi Lễ và phát biểu trước quư Đồng hương Việt Nam.

 

Xem hai tấm biểu ngữ "CỘNG ĐỒNG NGƯỜI VIỆT QUỐC GIA HẠT TARRANT ĐỒNG HÀNH CÙNG ĐỒNG BÀO QUỐC NỘI" treo cao trên sân khấu và "YỂM TRỢ PHONG TRÀO ĐẤU TRANH QUỐC NỘI" treo trước sân khấu, tôi đă HIỂU và ra xe thay ngay "bộ đồ chiến" bằng chiếc áo sơ mi "sứt chỉ đường tà" dài tay, rồi trở vào khoát lên chiếc áo thun trắng ngắn tay bên ngoài, có in h́nh một "logo" như sau:

 

 

 

Có bốn bài hát tôi đă kẹp sẵn trên đầu cây đàn cùng với Lá cờ vàng ba sọc đỏ Việt Nam Cộng Ḥa. Bài thứ tư là bài tôi thích, sẽ hát sau cùng; nhưng mới hát được ba bài th́ một người trong Ban Tổ Chức lên sân khấu nói với anh NGUYỄN HUY là người đệm đàn guitar với tôi, rằng chúng tôi phải xuống. Anh Huy chưng hửng nh́n tôi, các ca sĩ cũng nh́n nhau rồi cùng anh Huy và tôi bước xuống sân khấu với niềm luyến tiếc. Các anh chị từ Dallas xuống Arlington ngồi chờ nghe, đều thất vọng. Nhưng tôi th́ không thất vọng chút nào v́ tôi hiểu vấn đề tổ chức, tôi chỉ vui vẻ cuốn dây cable lại rồi đem đàn ra xe. Ba bài cũng đủ rồi. Thế là xong phần của tôi hôm nay.

Dưới đây là một số h́nh ảnh khi chúng tôi tŕnh bày mới được 3 bản nhạc, chưa tŕnh bày bản nhạc thứ tư:

 

H́nh: Cây đàn guitar 12 dây acoustic-electric của tôi đang dựng ở bên cạnh sân khấu, chờ lên biểu diễn. Lá cờ vàng ba sọc đỏ Việt Nam Cộng Ḥa với xấp nhạc gồm 4 bài đă được tôi gắn dính vào đầu cây đàn, sẵn sàng để dễ di chuyển. 

 

 

H́nh: Từ trái qua phải, Bích Lê, Chi Huệ, Lại Văn Lư và Nguyễn Huy đang tŕnh bày một nhạc phẩm. Tấm biểu ngữ "CỘNG ĐỒNG NGƯỜI VIỆT QUỐC GIA HẠT TARRANT ĐỒNG HÀNH CÙNG ĐỒNG BÀO QUỐC NỘI" treo cao trên sân khấu.

 

 

 

H́nh: V́ đây không phải là một cuộc BIỂU T̀NH, quư đồng hương đang ngồi nghe Bích Lê và Chi Huệ tŕnh bày một nhạc phẩm. Lại Văn Lư và Nguyễn Huy đang đệm đàn.

 

 

H́nh: Tấm biểu ngữ "CỘNG ĐỒNG NGƯỜI VIỆT QUỐC GIA HẠT TARRANT ĐỒNG HÀNH CÙNG ĐỒNG BÀO QUỐC NỘI" treo cao trên sân khấu. V́ đây không phải là một cuộc BIỂU T̀NH, quư đồng hương đang ngồi nghe Bích Lê và Chi Huệ tŕnh bày một nhạc phẩm. Lại Văn Lư và Nguyễn Huy đang đệm đàn. 

 

 

H́nh: Tiếng hát Bích Lê. Từ trái qua phải, Bích Lê, Chi Huệ, Lại Văn Lư và Nguyễn Huy đang tŕnh bày một nhạc phẩm.

 

 

 

H́nh: Tiếng hát Chi Huệ. Từ trái qua phải, Bích Lê, Chi Huệ, Lại Văn Lư và Nguyễn Huy đang tŕnh bày một nhạc phẩm.

 

 

 

H́nh: Từ trái qua phải, Bích Lê, Chi Huệ, Lại Văn Lư và Nguyễn Huy đang tŕnh bày một nhạc phẩm.

 

 

H́nh: Từ trái, Lại Văn Lư và Nguyễn Huy đang đệm đàn cho một nhạc phẩm.

 

 

 

H́nh: Một nhạc phẩm khác có ba ca sĩ hát, Chi Huệ đứng giữa. Lại Văn Lư và Nguyễn Huy đang đệm đàn.

 

 

 

H́nh: Một nhạc phẩm khác có ba ca sĩ hát. Lại Văn Lư và Nguyễn Huy đang đệm đàn.

 

 

 

H́nh: Một nhạc phẩm khác. Lại Văn Lư và Nguyễn Huy đang đệm đàn.

 

 

 

H́nh: Một nhạc phẩm khác, chưa tới nhạc phẩm thứ tư mà Lư thích. Lại Văn Lư và Nguyễn Huy đang đệm đàn.

 

 

H́nh: Hôm nay Chủ Nhật, 24 tháng 6, 2018 tại thành phố Arlington, quận Tarrant, tiểu bang Texas, Hoa Kỳ: KHÔNG PHẢI BIỂU T̀NH, quư Đồng hương đang ngồi nghe hát VĂN NGHỆ ĐẤU TRANH trên sân khấu, và thắp nến sửa soạn bước đi thành hàng CẦU NGUYỆN trước sân khấu, chung quanh các ghế ngồi, không ra khỏi phạm vi để có thể đến được phía sau “KỲ ĐÀI VIỆT NAM CỘNG H̉A VÀ TƯỢNG ĐỨC THÁNH TRẦN HƯNG ĐẠO”.

 

Tôi là Lại Văn Lư v́ không đồng ư với “thời gian có hiệu lực thi hành Dự Luật Hành Chánh và Kinh Tế Đặc Biệt sẽ được dời đến ngày 01 tháng 01 năm 2019của Việt Cộng, nên hôm nay Chủ Nhật, 24 tháng 6, 2018 đă từ thành phố Garland, quận Dallas đến thành phố Arlington, quận Tarrant, tiểu bang Texas, Hoa Kỳ để đi BIỂU T̀NH như đă dự định (có ghi trong bài THÁNG SÁU tại trang web http://www.laivanly.com/activities/thangsau.htm). 

 

 

CÁNH CHIM VIỄN XỨ
Nhạc và Lời của: LẠI VĂN LƯ

Em làm chim viễn xứ
Nh
ắc anh một ngày về
Quê hương c̣n dinh thự
Thương lắm những đồng quê…

Bây giờ là tháng Năm
Nắng hồng trên DALLAS
Vẫn c̣n đêm TEXAS
Thiếu vắng bóng trăng Rằm!

Chim đậu rồi chim bay
Bâng khuâng ḷng lữ khách
Gần nhau rồi xa cách
Thơ nhạc khó tỏ bày!

Bốn mươi hai năm chẵn
Xa nước, xa người, xa…
Tài trai chưa mất hẳn
Nhớ nước, lại nhớ nhà…

VIỆT NAM ngày trở lại
Chắc ǵ ta gặp nhau?
Nh́n chim mà ái ngại
Năm tháng cũng phai màu…

TỘI ÁC không ai ưa
Trời, đồng bào, non nước
Mối thù VIỆT CỘNG xưa
Chim ơi, không quên được!
(Hết)


Copyright © 2017 by Mr. LY VAN LAI
LẠI VĂN LƯ, P.O. Box 460853, Garland, TX 75046 - USA
Song’s name: CÁNH CHIM VI
ỄN XỨ. Music and Lyrics by: Mr. LY VAN LAI (a Vietnamese: Ông LẠI VĂN LƯ). Composed date: Wednesday, May 10, 2017. Place: RICHLAND COLLEGE, DALLAS, TEXAS, USA. This ORIGINAL VERSION (2 pages) has been written by the author’s handwritten letters. (Thủ bút của tác giả LẠI VĂN LƯ. Trang 1 này đă được tác giả đánh máy lại cho rơ chữ.)

Picture: Mr. LY VAN LAI taken at RICHLAND COLLEGE, Dallas, Texas, USA, on Wednesday, April 14, 2018.

                                                             
Email:
laivanly@yahoo.com. Website: www.laivanly.com.

PAGE  1  OF 2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tôi đă đến dự buổi "Văn Nghệ Đấu Tranh, Thắp Nến Cầu Nguyện, Đồng Hành Cùng Đồng Bào Quốc Nội" do "Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Hạt Tarrant và Vùng Phụ Cận - Vietnamese American Community of Tarrant County & Vicinity" tổ chức lúc 7 giờ chiều ngày Chủ Nhật, 24 tháng 6 năm 2018, phía sau “KỲ ĐÀI VIỆT NAM CỘNG H̉A VÀ TƯỢNG ĐỨC THÁNH TRẦN HƯNG ĐẠO”, tức là phía trước chợ Bến Thành Plaza LLC, địa chỉ 1818 East Pioneer Parkway, Arlington, Texas 76010, USA. Trong ngày này, tôi đứng bên cạnh sân khấu với cây đàn guitar 12 dây acoustic-electric để chờ đến phiên ḿnh lên sân khấu biểu diễn "as a Teacher, Composer, Guitarist" nên c̣n nhớ tên của một vài vị ĐĂ CÓ MẶT TRÊN SÂN KHẤU như: Nguyễn Hữu Duyệt, Phạm Văn Tiền, Nguyễn Tuận, Nguyễn Văn Lang, Hồ Văn Điền, Nguyễn Xuân Hùng tức Andy Nguyen, Trương Minh Ẩn, Đỗ Văn Phúc, Phạm Văn Chất, Lê Quang Dũng, và Anh Thư.     

Tôi cũng sẽ đến dự "Đêm Văn nghệ Đấu Tranh, Thắp Nến Cầu Nguyện và Biểu T́nh ~ Hoà Vào Ḍng Người Yêu Nước ~" do "Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia tại Dallas và các vùng Phụ Cận - Vietnamese American Community of Greater Dallas" tổ chức lúc 7:00 PM đến 10:00PM ngày Thứ Bảy, 7 tháng 7 năm 2018, tại parking lot của Cali Saigon Mall, địa chỉ 3212 N. Jupiter Rd., Garland, TX 75044, USA. 

 

Thật là CHÍ T̀NH, CHÍ LƯ CUỐI THÁNG SÁU 2018.

 

 

 

ANH HÙNG KHỞI NGHĨA VIỆT NAM
Nhạc và Lời của: LẠI VĂN LƯ

   1. (1,2, 3)1,2, 3) Đây sơn hà, tổ quốc VIỆT NAM! (2, 3) Bao nhiêu năm tươi sáng, huy hoàng! (2, 3 ...Cớ sao lũ giặc CỘNG nô CƯỚP NƯỚC (2, 3 ...), cho NHÂN DÂN ta đói khổ, lầm than? (2, 3)
   2. Đâu anh hùng khởi nghĩa VIỆT NAM?
(2, 3) Mau xung phong CỨU NƯỚC, CỨU DÂN. (2, 3 ...) Đứng lên phất cờ, dẹp tan CỘNG SẢN (2, 3 ...) là bọn gian tà BÁN NƯỚC, HẠI DÂN. (2, 3, 4)
   3. Ơi!
(2, 3 ...) Hỡi đồng bào ơi! (2, 3 ...) Hăy cùng vùng lên, ta đánh tan CỘNG SẢN! (2, 3, 4) Ôi, (2, 3 ...) DÂN TỘC VIỆT NAM! (2, 3 ...) Bao nhiêu năm qua ĐAU KHỔ đủ rồi! (2, 3, 4) - Ôi, (2, 3 ...) Xă Hội Chủ Nghĩa! (2, 3 ...) Đánh CỘNG SẢN tan là yêu TỔ QUỐC! (2, 3, 4) (2, 3 ...) GIÁO DỤC VĂN HÓA! (2, 3 ...) Đánh VIỆT CỘNG nô là yêu giống LẠC HỒNG! (2, 3, 4) - Ôi, (2, 3 ...) chúng c̣n BUÔN DÂN, (2, 3 ...) bắt người con gái phải bán thân làm gái. (2, 3, 4) - Ôi, (2, 3 ...) giết người thủ tiêu, (2, 3 ...) bắt buộc NGƯỜI DÂN thờ FOR-MO-SA. (2, 3, 4)
   4. Đêm
(2, 3 ...) xuống dần VIỆT NAM! (2, 3 ...) Nghĩ về QUÊ HƯƠNG, ta quyết tâm PHỤC QUỐC! (2, 3, 4) Ôi, (2, 3 ...) TIẾNG GỌI NON SÔNG! (2, 3 ...) Ta không cam tâm ngồi đó thở dài! (2, 3, 4) - Ôi, (2, 3 ...) ĐẢNG CỘNG SẢN đó, (2, 3 ...) chính HỒ CHÍ MINH làm nên ĐẢNG CƯỚP! (2, 3, 4) Ôi, (2, 3 ...) ĐẢNG CỘNG VIỆT NAM (2, 3 ...) CƯỚP VÀNG CỦA DÂN từ năm BỐN MƯƠI LĂM! (2, 3, 4) - Xong, (2, 3 ...) chúng vào Miền Nam, (2, 3 ...) CƯỚP VÀNG, vu oan Tổng Thống Nam Việt lấy. (2, 3, 4) - Ôi, (2, 3 ...) ĐẢNG CỘNG VIỆT NAM (2, 3 ...) chính là CỘNG nô lệ NGA với TÀU. (2, 3, 4; 1, 2, 3)
   5. Có bao giờ CỘNG SẢN trả lại DÂN
(2, 3 ... bao nhiêu ĐẤT ĐAI, NHÀ CỬA cướp ngày? (2, 3 ...) Sẽ không bao giờ CỘNG nô thôi THAM NHŨNG; (2, 3 ...) đàn áp NHÂN DÂN tranh đấu cho TỰ DO. (2, 3, 4; 1, 2, 3)
   6. Bao ANH HÙNG v́ NƯỚC với v́ DÂN,
(2, 3 ...) đem thân hiến dâng, dũng cảm lên đường: (2, 3 ...) Hăy xem LÊ LỢI là Vua xưa KHỞI NGHĨA, (2, 3 ...) cùng với NHÂN DÂN đánh thắng quân TÀU ô... (2 ,3, 4, Hết)  

Copyright © 2016 by Mr. LY VAN LAI
LẠI VĂN LƯ, P.O. Box 460853, Garland, TX 75046 - USA
Song’s name: ANH HÙNG KHỞI NGHĨA VIỆT NAM. Music and Lyrics by: Mr. LY VAN LAI (a Vietnamese: Ông LẠI VĂN LƯ). Composed date: Wednesday, October 26, 2016. Place: GARLAND, TEXAS 75042, USA. This ORIGINAL VERSION (
3 pages) has been written by the author’s handwritten letters. (Thủ bút của tác giả LẠI VĂN LƯ. Trang 1 này đă được tác giả đánh máy lại cho rơ chữ.)
Email: laivanly@yahoo.com. Website: www.laivanly.com.

PAGE  1  OF 3

 

 

 

 

 

Lại Văn Lư
Chủ Nhật, ngày 24 tháng 6 năm 2018
Dallas, Texas, Hoa Kỳ
(Cập nhật hóa ngày Thứ Bảy, 30 tháng 6 năm 2018)

Website: www.LaiVanLy.com 
Email: LaiVanLy@yahoo.com
Cellular phone: (682) 521-0145
Mailing address: LẠI VĂN LƯ, P.O. Box 460853, Garland, TX 75046 - USA

 

H́nh: Thứ Bảy, ngày 4 tháng 8 năm 2018, LẠI VĂN LƯ cầm tấm biểu ngữ "TÔI LÀ LẠI VĂN LƯ ĐẢ ĐẢO VIỆT CỘNG" bước đến đám đông, cùng BIỂU T̀NH trước TỔNG LĂNH SỰ QUÁN VIỆT CỘNG (CONSULATE GENERAL OF VIETNAM) TẠI HOUSTON, TEXAS, HOA KỲ, địa chỉ 5251 Westheimer Road, Suite 1100, Houston, Texas 77056 USA, để phản đối sự đàn áp, đánh đập, giam cầm những người trẻ yêu nước đă dũng cảm vạch trần những hành động bán nước của Đảng Ăn Cướp Cộng Sản Việt Nam qua "Đặc khu Kinh tế và An ninh mạng".

 

 

 

H́nh: Thứ Bảy, ngày 4 tháng 8 năm 2018, LẠI VĂN LƯ đang phát biểu trên microphone, với tấm biểu ngữ "TÔI LÀ LẠI VĂN LƯ ĐẢ ĐẢO VIỆT CỘNG", cùng quư đồng hương Việt Nam BIỂU T̀NH trước TỔNG LĂNH SỰ QUÁN VIỆT CỘNG (CONSULATE GENERAL OF VIETNAM) TẠI HOUSTON, TEXAS, HOA KỲ, địa chỉ 5251 Westheimer Road, Suite 1100, Houston, Texas 77056 USA, để phản đối sự đàn áp, đánh đập, giam cầm những người trẻ yêu nước đă dũng cảm vạch trần những hành động bán nước của Đảng Ăn Cướp Cộng Sản Việt Nam qua "Đặc khu Kinh tế và An ninh mạng".

 

 

H́nh: Thứ Bảy, ngày 4 tháng 8 năm 2018, quư đồng hương Việt Nam BIỂU T̀NH trước TỔNG LĂNH SỰ QUÁN VIỆT CỘNG (CONSULATE GENERAL OF VIETNAM) TẠI HOUSTON, TEXAS, HOA KỲ, địa chỉ 5251 Westheimer Road, Suite 1100, Houston, Texas 77056 USA, để phản đối sự đàn áp, đánh đập, giam cầm những người trẻ yêu nước đă dũng cảm vạch trần những hành động bán nước của Đảng Ăn Cướp Cộng Sản Việt Nam qua "Đặc khu Kinh tế và An ninh mạng".

 

Trước đó, vào chiều Thứ Bảy, ngày 7 tháng 7 năm 2018 trong "Đêm Văn nghệ Đấu Tranh, Thắp Nến Cầu Nguyện và Biểu T́nh ~ Hoà Vào Ḍng Người Yêu Nước ~" do "Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia tại Dallas và các vùng Phụ Cận - Vietnamese American Community of Greater Dallas" tổ chức lúc 7:00 PM đến 10:00PM tại parking lot của Cali Saigon Mall thuộc quận Dallas, địa chỉ 3212 N. Jupiter Rd., Garland, TX 75044, USA, tôi cũng đă đến tham dự:

 

H́nh: Lại Văn Lư xuống đưởng biểu t́nh với tấm biểu ngữ tự ḿnh làm lấy "TÔI LÀ LẠI VĂN LƯ ĐẢ ĐẢO VIỆT CỘNG" chiều Thứ Bảy, ngày 7 tháng 7 năm 2018 trong "Đêm Văn nghệ Đấu Tranh, Thắp Nến Cầu Nguyện và Biểu T́nh ~ Hoà Vào Ḍng Người Yêu Nước ~" do "Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia tại Dallas và các vùng Phụ Cận - Vietnamese American Community of Greater Dallas" tổ chức lúc 7:00 PM đến 10:00PM tại parking lot của Cali Saigon Mall thuộc quận Dallas, địa chỉ 3212 N. Jupiter Rd., Garland, TX 75044, USA.

 

Tôi đă cố gắng PHÁT HUY T̀NH THÂN HỮUĐOÀN KẾT với toàn thể ĐỒNG HƯƠNG Việt Nam trong công cuộc đấu tranh chung, quốc gia đại sự.

 

H́nh: Người thứ nhất tính từ phải qua trái, Hải Quân Sinh Viên Chuẩn Úy LẠI VĂN LƯ Khóa 26 ĐỆ TAM KIM NGƯU, nghành Chỉ Huy, Trường Sĩ Quan Hải Quân Nha Trang 1973-1975, trong Quân phục tác chiến màu xanh Hải Quân đang ngồi chờ, trước khi làm Lễ Chào Cờ vào chiều Thứ Bảy, ngày 7 tháng 7 năm 2018 trong "Đêm Văn nghệ Đấu Tranh, Thắp Nến Cầu Nguyện và Biểu T́nh ~ Hoà Vào Ḍng Người Yêu Nước ~" do "Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia tại Dallas và các vùng Phụ Cận - Vietnamese American Community of Greater Dallas" tổ chức lúc 7:00 PM đến 10:00PM tại parking lot của Cali Saigon Mall thuộc quận Dallas, địa chỉ 3212 N. Jupiter Rd., Garland, TX 75044, USA.

 

 

H́nh: Hải Quân Sinh Viên Chuẩn Úy LẠI VĂN LƯ Khóa 26 ĐỆ TAM KIM NGƯU, ngành Chỉ Huy, Trường Sĩ Quan Hải Quân Nha Trang 1973-1975.

 

 

 

H́nh: GIA Đ̀NH HẢI QUÂN HÀNG HẢI Sydney Australia thân tặng LẠI VĂN LƯ Sinh Viên Sĩ Quan, Hải Quân Chuẩn Uư, năm thứ hai của Khóa 26 ĐỆ TAM KIM NGƯU, ngành Chỉ Huy, Trường Sĩ Quan Hải Quân Nha Trang trong Trung Tâm Huấn Luyện Hải Quân Nha Trang.

 

 

H́nh: Hải Quân Sinh Viên Chuẩn Úy LẠI VĂN LƯ Khóa 26 ĐỆ TAM KIM NGƯU, ngành Chỉ Huy, Trường Sĩ Quan Hải Quân Nha Trang 1973-1975.

 

 

 

H́nh: Hải Quân Sinh Viên Chuẩn Úy LẠI VĂN LƯ Khóa 26 ĐỆ TAM KIM NGƯU, ngành Chỉ Huy, Trường Sĩ Quan Hải Quân Nha Trang 1973-1975.

 

 

 

 

 

H́nh: Hải Quân Sinh Viên Chuẩn Úy LẠI VĂN LƯ Khóa 26 ĐỆ TAM KIM NGƯU Trường Sĩ Quan Hải Quân Nha Trang 1973-1975, trong Quân phục tác chiến màu xanh Hải Quân đứng trước sân khấu trước khi làm Lễ Chào Cờ vào chiều Thứ Bảy, ngày 7 tháng 7 năm 2018 trong "Đêm Văn nghệ Đấu Tranh, Thắp Nến Cầu Nguyện và Biểu T́nh ~ Hoà Vào Ḍng Người Yêu Nước ~" do "Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia tại Dallas và các vùng Phụ Cận - Vietnamese American Community of Greater Dallas" tổ chức lúc 7:00 PM đến 10:00PM tại parking lot của Cali Saigon Mall thuộc quận Dallas, địa chỉ 3212 N. Jupiter Rd., Garland, TX 75044, USA.

Xin xem bài “M̀NH ƠI TEXAS BIỂU T̀NH” (http://www.laivanly.com/activities/minhoitexasbieutinh.htm)

 

 

 

H́nh: Hải Quân Sinh Viên Chuẩn Úy LẠI VĂN LƯ Khóa 26 ĐỆ TAM KIM NGƯU Trường Sĩ Quan Hải Quân Nha Trang 1973-1975, trong Quân phục tác chiến màu xanh Hải Quân đang ngồi chờ, trước khi làm Lễ Chào Cờ vào chiều Thứ Bảy, ngày 7 tháng 7 năm 2018 trong "Đêm Văn nghệ Đấu Tranh, Thắp Nến Cầu Nguyện và Biểu T́nh ~ Hoà Vào Ḍng Người Yêu Nước ~" do "Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia tại Dallas và các vùng Phụ Cận - Vietnamese American Community of Greater Dallas" tổ chức lúc 7:00 PM đến 10:00PM tại parking lot của Cali Saigon Mall thuộc quận Dallas, địa chỉ 3212 N. Jupiter Rd., Garland, TX 75044, USA.

 

H́nh: Hải Quân Sinh Viên Chuẩn Úy LẠI VĂN LƯ, Khóa 26 ĐỆ TAM KIM NGƯU, ngành Chỉ Huy, Trường SĨ QUAN HẢI QUÂN NHA TRANG 1973-1975, đứng tŕnh kiếm trước "Trung tâm Sinh hoạt Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia” của “CỘNG ĐỒNG NGƯỜI VIỆT QUỐC GIA TẠI DALLAS VÀ CÁC VÙNG PHỤ CẬN”, 3221 Beltline Road, Garland, Texas 75044, USA, ngày Thứ Bảy, 28 tháng 1 năm 2017, là ngày Lễ Thượng Kỳ Đầu Năm 2017.

 

H́nh: Hải Quân Sinh Viên Chuẩn Úy LẠI VĂN LƯ, Khóa 26 ĐỆ TAM KIM NGƯU, ngành Chỉ Huy, Trường SĨ QUAN HẢI QUÂN NHA TRANG 1973-1975, đứng chào kiếm trước "Trung tâm Sinh hoạt Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia” của “CỘNG ĐỒNG NGƯỜI VIỆT QUỐC GIA TẠI DALLAS VÀ CÁC VÙNG PHỤ CẬN”, 3221 Beltline Road, Garland, Texas 75044, USA, ngày Thứ Bảy, 28 tháng 1 năm 2017, là ngày Lễ Thượng Kỳ Đầu Năm 2017.

 

H́nh: Hải Quân Sinh Viên Chuẩn Úy LẠI VĂN LƯ, Khóa 26 ĐỆ TAM KIM NGƯU, ngành Chỉ Huy, Trường SĨ QUAN HẢI QUÂN NHA TRANG 1973-1975, tra kiếm vào vỏ trước "Trung tâm Sinh hoạt Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia” của “CỘNG ĐỒNG NGƯỜI VIỆT QUỐC GIA TẠI DALLAS VÀ CÁC VÙNG PHỤ CẬN”, 3221 Beltline Road, Garland, Texas 75044, USA, ngày Thứ Bảy, 28 tháng 1 năm 2017, là ngày Lễ Thượng Kỳ Đầu Năm 2017

 

==================================

 

LINKS: 

1. TALENT SHOW: ĐEM CHUÔNG ĐI ĐÁNH XỨ NGƯỜI

 http://www.laivanly.com/activities/activities-mainpage.htm

 

2. NGÀY LƯ HẬN

www.LaiVanLy.com

 

3. NẮNG NGHIÊNG NGHIÊNG

http://www.laivanly.com/activities/nangnghiengnghieng.htm

 

4. SÂN KHẤU NHỎ CHO NGÀY RẤT LỚN

http://www.laivanly.com/activities/sankhaunhochongayratlon.htm

 

5. MẶT TRẬN MIỀN TÂY HĂY C̉N YÊN TĨNH

http://www.laivanly.com/activities/mattranmientayhayconyentinh.htm  

 

6. NGƯỜI VIỆT NAM CHƯA THUA CỘNG SẢN

http://www.laivanly.com/activities/nguoivietnamchuathuacongsan.htm

 

7. NIÊN TRƯỞNG HẢI QUÂN

 http://www.laivanly.com/activities/nientruonghaiquan.htm

 

8. BỖNG CÓ TIN VUI TRONG GIỜ TUYỆT VỌNG

http://www.laivanly.com/activities/bongcotinvuitronggiotuyetvong.htm

 

9. NGƯỜI VỢ KHÔNG BAO GIỜ CƯỚI

http://www.laivanly.com/activities/nguoivokhongbaogiocuoi.htm

 

10. NHỮNG NẺO ĐƯỜNG ĐÁNH CỘNG SẢN

http://www.laivanly.com/activities/nhungneoduongdanhcongsan.htm

 

11. NIỀM KIÊU HĂNH CỦA CÁI MÓNG TAY GĂY
PHẦN 1:
http://www.laivanly.com/activities/niemkieuhanhcuacaimongtaygay-1.htm


PHẦN 2: http://www.laivanly.com/activities/niemkieuhanhcuacaimongtaygay-2.htm

 

12. THÁNG SÁU

http://www.laivanly.com/activities/thangsau.htm

 

13. CHÍ T̀NH CHÍ LƯ CUỐI THÁNG SÁU 2018

http://www.laivanly.com/activities/chitinhchilycuoithangsau2018.htm

 

14. M̀NH ƠI MAI NHỚ BIỂU T̀NH

http://www.laivanly.com/activities/minhoimainhobieutinh.htm

 

15. M̀NH ƠI TEXAS BIỂU T̀NH

http://www.laivanly.com/activities/minhoitexasbieutinh.htm

 

16. THANH HIỀN VÀ NHẠC LẠI VĂN LƯ

http://www.laivanly.com/activities/thanhhienvanhaclaivanly.htm

==========================================