Welcome to www.LaiVanLy.com ! 

Cho Mừng Qu Vị Đ Đến Với Trang Web "Lại Văn L chấm com" www.LaiVanLy.com !

Note: The domain name "LyVanLai.com" pointed to this same website which is designed by Mr. Ly Van Lai (in Vietnamese: Lại Văn L. His last name or family name is "Lại", middle name is "Văn" and first name is "L".)
Email address: LaiVanLy@yahoo.com
Cellular phone: (682) 521-0145
Mailing address: LẠI VĂN L, P.O. Box 460853, Garland, TX 75046 - USA

Home Page
(Trang Nh)

Navy
(Hải Qun)

HerbalWorldCenter
(Trung Tm Thế Giới Dược Thảo)

Music
(m Nhạc)

Martial Arts
(V Thuật)

Literature
(Văn Chương)

Poetry
(Thơ Ph)

 Activities
(Hoạt Động)

   
                   

Martial Arts
(V Thuật)

 

Dương-gia Thi-cực-quyền 24 thức

THẦY LẠI VĂN L DẠY BẰNG TIẾNG VIỆT
Email: LaiVanLy@yahoo.com
Cellular phone: (682) 521-0145
Mailing address: LẠI VĂN L, P.O. Box 460853, Garland, TX 75046 USA

Chiu Thức Bi Quyền (KHẨU QUYẾT)

1. Dự bị thức, Khởi thức (Thức dự bị, Thế khởi đầu)

2D m phn tng (3 lần) (Ngựa hoang lắc bờm, 3 lần)

3. Bạch hạc lượng s (Hạc trắng xe cnh)

4. Lu tất ảo bộ (3 lần) (Một tay qut đầu gối, tay kia đnh chưởng ra, 3 lần

5. Thủ huy tỳ b (Tay gẩy đn tỳ b)

6. Đảo niệm hầu (4 lần) (Đuổi khỉ lui lại, 4 lần)
===============================


7. Tả hữu Lm tước vĩ (bằng, l, t, n) (Vuốt đui cng bn tri v Vuốt đui cng bn phải)

8. Đơn tin (Một cy roi, thứ nhất)

9. Vn thủ (3 lần) (Tay xoay như ng my bay, 3 lần)

10. Đơn tin (Một cy roi, thứ hai)

11Cao thm m, Bạch x thổ tn (Xoa đầu ngựa, Rắn trắng nhả độc)

12. Hữu đăng cước (Đ gt bn phải)
===============================


13. Song phong qun nhỉ (Gi thổi ngang tai)

14. Tả đăng cước (Đ gt bn tri)

15. Tả Hạ thế (Hạ thế bn tri)

16. Tả Kim k độc lập (G vng đứng một chn tri)

17. Hữu Hạ thế (Hạ thế bn phải)

18. Hữu Kim k độc lập (G vng đứng một chn phải)
===============================


19. Tả Hữu Ngọc nữ xuyn thoa (Thiếu nữ đưa thoi bn tri v Thiếu nữ đưa thoi bn phải)

20. Hải để chm (Kim đm đy biển)

21. Phiến thng bối (Quạt mt lưng)

22. Tấn bộ ban lan try (Bước tiến gạt, ngăn chặn, đấm)

23. Thập tự thủ (Tay chữ thập)
24. Thi Cực hon nguyn (Trở về lc ban đầu Thi C
ực)
===============================

 

==================================

 

LINKS: 

1. TALENT SHOW: ĐEM CHUNG ĐI ĐNH XỨ NGƯỜI

 http://www.laivanly.com/activities/activities-mainpage.htm

 

2. NGY L HẬN

www.LaiVanLy.com

 

3. NẮNG NGHING NGHING

http://www.laivanly.com/activities/nangnghiengnghieng.htm

 

4. SN KHẤU NHỎ CHO NGY RẤT LỚN

http://www.laivanly.com/activities/sankhaunhochongayratlon.htm

 

5. MẶT TRẬN MIỀN TY HY CN YN TĨNH

http://www.laivanly.com/activities/mattranmientayhayconyentinh.htm  

 

6. NGƯỜI VIỆT NAM CHƯA THUA CỘNG SẢN

http://www.laivanly.com/activities/nguoivietnamchuathuacongsan.htm

 

7. NIN TRƯỞNG HẢI QUN

 http://www.laivanly.com/activities/nientruonghaiquan.htm

 

8. BỖNG C TIN VUI TRONG GIỜ TUYỆT VỌNG

http://www.laivanly.com/activities/bongcotinvuitronggiotuyetvong.htm

 

9. NGƯỜI VỢ KHNG BAO GIỜ CƯỚI

http://www.laivanly.com/activities/nguoivokhongbaogiocuoi.htm

 

10. NHỮNG NẺO ĐƯỜNG ĐNH CỘNG SẢN

http://www.laivanly.com/activities/nhungneoduongdanhcongsan.htm

 

11. NIỀM KIU HNH CỦA CI MNG TAY GY
PHẦN 1:
http://www.laivanly.com/activities/niemkieuhanhcuacaimongtaygay-1.htm


PHẦN 2: http://www.laivanly.com/activities/niemkieuhanhcuacaimongtaygay-2.htm

 

12. THNG SU

http://www.laivanly.com/activities/thangsau.htm

 

13. CH TNH CH L CUỐI THNG SU 2018

http://www.laivanly.com/activities/chitinhchilycuoithangsau2018.htm

 

14. MNH ƠI MAI NHỚ BIỂU TNH

http://www.laivanly.com/activities/minhoimainhobieutinh.htm

 

15. MNH ƠI TEXAS BIỂU TNH

http://www.laivanly.com/activities/minhoitexasbieutinh.htm

==========================================